Tevfik Fikret

1867 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Tevfik, Öğrenim hayatına çeşitli okullarda devam eder. Galatasaray Sultanisi’nde dönemin ünlü edebiyatçılarından Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci’nin öğrencisi olur. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Fikret’in ilk şiiri, Tercüman-ı Hakikat’te yayımlanmıştır. kısa süren memuriyet hayatından sonra bir süre Mekteb-i Sultani’de Türkçe öğretmeni ve Muallim Naci’nin ölümü üzerine de edebiyat öğretmeni olarak görev yapar.

1895’te Recaizade Ekrem, Fikret’i bir bilim dergisi olan Servet-i Fünûn’un dergisinin başına getirmesiyle Dergi, Tevfik Fikret yönetiminde çıkmaya başladığı 256. sayıdan itibaren bir edebiyat dergisi hâline gelmiştir.

1896 yılı sonlarında Robert Kolej’de Türkçe dersleri vermeye başlayan Tevfik Fikret, yaşamının sonuna kadar bu görevi sürdürmüştür.

Servet-i Fünûn döneminde bireysel şiirler yazan Fikret, derginin kapatılıp topluluğun dağılmasından sonra tomlumcu şiirler yazmaya başlamıştır. Rubab-ı Şikeste (Kırık Saz) şiir kitabı SErvet-i Fünûn dönemi şiirlerinden oluşmaktadır.

1902 yılında İstanbul’u ahlaksızlıkla suçlayan, İstanbul’a hakaretler yağdıran “Sis” şiirini yazmıştır. Daha sonra “Rücu (Geri Alış)” şiri ile İstanbul’a yaptığı hakeretleri geri almış, övgüler yağdırmıştır.

1905 yılında “Lahza-i Teahhur“u ermenilerin Sultan Abdülhamit’e düzenledikleri suikastın başarılı olamamasından duyduğu üzüntüyü kaleme aldığı şiiri yazmıştır.

Selânik’teki İttihat ve Terakki yönetiminin isteği üzerine Meşrutiyet’in ilanından 13 gün önce “Millet Şarkısı” adlı marşı yazmıştır.

1909 yılında oğlu Haluk iyi bir eğitim almak için İskoçya’ya gitmiş, orada din değiştirerek Hristiyan olmuş, kendini dine vermiş ve hayatının sonuna kadar bir kilisenin papazı olarak yaşamıştır.

Eserleri:

  • Rübab-ı Şikeste (Kırık saz): 1900 yılında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle karşılanan ilk şiir kitabıdır. Servet-i Fünûn tarzındaki şiirleri yer alır.
  • Rübab’ın Cevabı: 
  • Haluk’un Defteri: Haluk’un kişiliğinde Türk gençlerine seslenen, öğüt veren bir eserdir.
  • Şermin: Hece vezniyle çocuklar için yazdığı şiirleri yer alır.
  • Tarih-i Kadim: Edebiyat bilgileri
  • Sis, Balıkçılar, Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Millet şarkısı, Ferda, Hasta Çocuk tanınmış şiirlerinden bazılarıdır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.