YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU Hayatı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. Yakup Kadri’nin ailesi o küçükken Manisa, ardından İzmir’e taşındı. İzmir’de tanıdığı Akhisarlı Abdullah Rahmi, Yakup Kadri’yi edebiyata

EDEBİ AKIMLAR

KLASİZİM 17.yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir edebiyat akımı olan klasisizm, daha çok şiir ve tiyatroda etkisini göstermiştir. Boileau bu akımın kurucusu kabul edilir. Klasisizm Akımının Özellikleri

TÜRK EDEBİYATI’NDA DÖNEMLER

Edebiyat, duygu ve düşüncelerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde aktarılması sanatıdır. İnsanın olduğu her yerde binlerce yıldır edebiyat sanatı kültür hayatının en önemli unsurlarından birisi