Nedim Kasideler

1 - Kasîde-i Nedîm Çelebi Der-Na‘t-ı Resûl-i Ekrem ve Habîb-iMuhterem1 Şâh-bâz-ı evc-i kurb-ârâ habîb-i kibriyâBülbül-i gülzâr-ı ev ednâ habîb-i kibriyâCâm-ı mevvâc-ı hidâyet neşvenin mestânesiFeyz-yâb-ı sâgar-ı ma‘nâ habîb-i!-->!-->!-->…

Sahnenin Dışındakiler

Kişiler: Cemal, Sabiha, İhsan. Cemal çocukluğunun geçtiği İstanbul’a okumak için geri döner ve lise aşkı Sabiha aklına gelir tekrar görüşmeleri ve ihsanın gelmesiyle Cemal’in rahatsız olması ile ilerleyen romanda bu sırada İstanbul!-->!-->!-->!-->!-->…

HUZUR

Kişiler: İhsan, Mümtaz, Nuran, Suat. Huzur romanı dört bölümden oluşur. Kitabın her bölümü, öykünün dört kahramanının, İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz'ın adlarıyla verilir. Ancak, romanın ana karakteri Mümtaz'dır. Mümtaz’ın!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->…

AYDAKİ KADIN

Kişiler: Leyla, Selim Baka, Hayri Dura, Refik, Zümrüt Hanım Ahmet Hamdi Tanpınar, büyük bir kısmını yazdığı Aydaki Kadın romanının müsveddelerini, üzerinde çalıştığı diğer bazı eserleri ile birlikte çalışma masasında bırakarak 24!-->!-->!-->!-->!-->…

Mahur Beste

Kişiler: İsmail Molla, Ata Molla, Sabri Hoca. Osmanlı döneminde ilmiye sınıfının dönüşümünü, yozlaşması ile itibarını yitirmiş İsmail Molla, oğlu Behçet Bey ve diğer kişilerin şahsında okuyucuya anlatılmaktadır. İsmail Molla’nın!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->…