11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM TESTLERİ

TEST – 1 (Edebiyatın Sanat Akımları ve Toplumla İlişkisi)

TEST – 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)

TEST – 3 (Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye /1923 – 1940)

TEST – 4 (Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940 – 1960))

TEST – 5 (Cümlenin Ögeleri – 1)

TEST – 6 (Cümlenin Ögeleri – 2)

TEST – 7 (Tanzimat Dönemi Şiiri)

TEST – 8 (Servet-i Fünûn Şiiri)

TEST – 9 (Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir)

TEST – 10 (Türk Dünyası Edebiyatında Şiir)

TEST – 11 (Makale)

TEST – 12 (Sohbet – Fıkra)

TEST – 13 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 14 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 15 (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman – 1)

TEST – 16 (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman – 2)

TEST – 17 (Anlatım Bozukluğu – 1)

TEST – 18 (Anlatım Bozukluğu – 2)

TEST – 19 (Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950))

TEST – 20 (Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980))

TEST – 21 (Dünya Edebiyatında Tiyatro)

TEST – 22 (Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri)

TEST – 23 (Cumhuriyet Öncesi Dönem ile Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat)

TEST – 24 (Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj)

CEVAP ANAHTARI