10 Türk Dili ve Edebiyatı Uygulama ve Testler

1. ÜNİTE:

Dede Korkut Hikâyeleri

Mesnevi

Halk Hikâyesi

Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Dil Bilgisi

Fiiller

Anlamlarına Göre Fiiller

Fiil Çekimi

Fiillerde Anlam-Zaman Kayması

Ek Fiil

Yapılarına Göre Fiiller

Fiilde Çatı

Zarf

2.ÜNİTE: (ŞİİR)

ŞİİR

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

Geçiş Dönemi (XI-XII. Yüzyıl) Türk Şiiri

HALK ŞİİRİ

Anonim Halk Şiiri

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri

Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Divan Şiiri

Edebî Sanatlar

Dil Bilgisi

Kelime Türleri

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

3. DESTAN / EFSANE

Dünya Edebiyatında Destan

Efsane

Türk Edebiyatında Destan

4. ÜNİTE: DİLEKÇE / TUTANAK

Dilekçe

Tutanak

5. ÜNİTE: ROMAN

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi’nde Roman

Realizm (Gerçekçilik)

Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

Dil Bilgisi

Cümlenin Yardımcı Öğeleri

6. ÜNİTE: (TİYATRO)

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Tiyatronun Modern Tiyatrodan Farkları

Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro

Millî Edebiyat Dönemi’nde Tiyatro

Dil Bilgisi

Cümle Türleri

7. ÜNİTE: (ANI)

Anı

Dil Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

8. ÜNİTE: (HABER METİNLERİ)

Gazete Haberleri

Genel Ağ Haber Metinleri

9. ÜNİTE: (REKLAM)

Reklam

10. ÜNİTE: (DENEME)

Deneme