10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM TESTLERİ

TEST – 1 (Edebiyat – Tarih ve Din İlişkisi – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri / Türkçenin Tarihî Gelişimi)

TEST – 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)

TEST – 3 (Hikâye – Halk Hikâyesi – Dede Korkut Hikâyeleri – Mesnevi)TEST – 4 (Hikâye)

TEST – 5 (Fiilimsi)

TEST – 6 (İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri)

TEST – 7 (Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü)

TEST – 8 (Divan Şiiri (Gazel – Kaside – Şarkı))

TEST – 9 (İsim Tamlaması)

TEST – 10 (Dünya Destanları – Türk Halk Edebiyatında Efsane – İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan)

TEST – 11 (İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları)

TEST – 12 (1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar)

TEST – 13 (Sıfat Tamlaması)

TEST – 14 (Tanzimat Edebiyatında Roman – Dünya Edebiyatında Roman)

TEST – 15 (Servetifünun Edebiyatı’nda Roman)

TEST – 16 (Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman)

TEST – 17 (Cümle Çeşitleri)

TEST – 18 (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)

TEST – 19 (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)

TEST – 20 (Serveti Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı)

TEST – 21 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı)

TEST – 22 (Haber Metni – Güncel Gazete ve Dergi Haberleri – Genel Ağ Haberleri)

TEST – 23 (Gezi Yazısı – Divan Edebiyatında Gezi)

TEST – 24 (Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi)

CEVAP ANAHTARI