Tarama Kategorisi

Serveti Fünun

Terane-i Mehtab

I Evraak üzerindepervâne-yi meh-tâbmestâne perende,Evraak ise şâd-âb. Artık uyan ey mâhEy mâh-ı dil-ârâm,Zîrâ geçiyor âh!Sâât-ı semen-fâm! Her lânenin olduHer bülbülü bîdâr;Her gûşeye dolduElhân ile envâr. Artık uyan ey mâh,Ey
Daha fazla oku...

ELHAN-I HAZAN

Hâl-i bî-reng-i ihtizârındaSonbahârın bu solgun elvâhıRa’şe-dâr etti kalb-i eşbâhıKuru yaprakların kenârında! Ey tuyûrun sehâb-ı seyyâhı,Bâd-ı zarın cenâh-ı zârındaSen uçarken, bütün civârındaSoluyor kâinâtın ervahı. Bu zaman
Daha fazla oku...