9 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEB KAZANIM TESTLERİ

TEST – 1 (İletişim ve Dil)

TEST – 2 (Edebiyat – Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi – Metinlerin Sınıflandırılması)

TEST – 3 (Hikâye (Tarihî Gelişim-Tür Özellikleri-Olay ve Durum Hikâyesi-Gelenek ve Gerçeklik))

TEST – 4 (Hikâye (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı))TEST – 5 (Yazım Kuralları)

TEST – 6 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 7 (İsim)

TEST – 8 (Şiir (Ahenk Unsurları))

TEST – 9 (Şiirde Ahenk Unsurları)

TEST – 10 (Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik)

TEST – 11 (Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik)

TEST – 12 (Sıfatlar)

TEST – 13 (Masal / Fabl)

TEST – 14 (Edat – Bağlaç – Ünlem)

TEST – 15 (Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik))

TEST – 16 (Roman (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı – 1))

TEST – 17 (Roman (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı – 2))

TEST – 18 (Zamir)

TEST – 19 (Tiyatro – 1)

TEST – 20 (Tiyatro – 2)

TEST – 21 (Zarf)

TEST – 22 (Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog)

TEST – 23 (Fiil – 1)

TEST – 24 (Fiil – 2

CEVAP ANAHTARI