12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM TESTLERİ

TEST – 1 (Edebiyat ile Felsefe – Psikoloji Arasındaki İlişki – Türkçenin Önemli Sözlükleri Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler)

TEST – 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)

TEST – 3 (1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye – Küçürek (Minimal) Hikâye – 1)

TEST – 4 (1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye – Küçürek (Minimal) Hikâye – 2)

TEST – 5 (Kelimede Anlam)

TEST – 6 (Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı)

TEST – 7 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir)

TEST – 8 (Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri)

TEST – 9 (Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir – 1)

TEST – 10 (1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir)

TEST – 11 (1980 Sonrası Türk Şiiri)

TEST – 12 (Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri)

TEST – 13 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 14 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 15 (1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)

TEST – 16 (1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)

TEST – 17 (1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı)

TEST – 18 (Paragrafta Anlam – 1)

TEST – 19 (Paragrafta Anlam – 2)

TEST – 20 (1950 Sonrası Türk Tiyatrosu – 1)

TEST – 21 (1950 Sonrası Türk Tiyatrosu – 2)

TEST – 22 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Deneme)

TEST – 23 (Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslâmiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev)

TEST – 24 (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev)

CEVAP ANAHTARI