SERVET-İ FÜNÛN ŞİİRİ ETKİNLİKLERİ

Boşluk Doldurma Etkinliği 1

1) Servet-i Fünûn şairleri ……………….. ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir.  

2) Servet-i Fünûn şairleri ……….. ve ……….. bir dil kullanmışlardır.

3) Servet-i Fünûn Dönemi şairleri, Tanzimat Dönemi şairi ………………………………’ın biçim yeniliklerini çeşitlendirmiştir.

4)Servet-i Fünûn ‘a “yenilikçi edebiyat” anlamına gelen ……………………. de denir.

5) Servet-i Fünûn Dönemi Şairleri ……………….., Farsça tamlama ve ifadelere sıklıkla yer vermişlerdir.

6) Tevfik Fikret’in şiirlerinde sağlam bir dil ve ………………. mükemmelliği vardır.

7) Cenap Şahabettin ……………………. akımının edebiyatımızdaki ilk temsilcilerindendir.

8) Şermin adlı şiir kitabı …………………….‘e aittir.

9) Servet-i Fünûn şairleri toplumsal konulardan uzak durmuş, ……………………., ……………………. ve ……………………. şiirlerinde ele almışlardır.

10) Cenap Şahabettin ‘in ……………………. adında şiir kitabı vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.