10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. ÜNİTE:

Dede Korkut Hikâyeleri

Halk Hikâyesi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Mesnevi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dil Bilgisi

Fiiller

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Fiilimsiler

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Anlamlarına Göre Fiiller

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Fiil Çekimi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Fiillerde Anlam-Zaman Kayması

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Ek Fiil

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Yapılarına Göre Fiiller

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Fiilde Çatı

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Zarf

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

2.ÜNİTE: (ŞİİR)

ŞİİR

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Geçiş Dönemi (XI-XII. Yüzyıl) Türk Şiiri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Anonim Halk Şiiri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Mâni Türleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Tasavvuf Geleneği ve Tasavvufun Temel Kavramları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Divan Şiiri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Divan Şiiri Nazım Biçimleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Divan Şiiri Nazım Türleri

Edebî Sanatlar

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Divan Şiirinin Aşk Anlayışı ve Mazmunları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dil Bilgisi

Kelime Türleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Edat (İlgeç)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Bağlaç

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Ünlem

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

3. DESTAN / EFSANE

Dünya Edebiyatında Destan

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Efsane

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Türk Edebiyatında Destan

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Destanları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

4. ÜNİTE: DİLEKÇE / TUTANAK

Dilekçe

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Tutanak

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

5. ÜNİTE: ROMAN

Dünya Edebiyatında Roman

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi’nde Roman

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Realizm (Gerçekçilik)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dil Bilgisi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Cümlenin Yardımcı Öğeleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

6. ÜNİTE: (TİYATRO)

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Geleneksel Tiyatronun Modern Tiyatrodan Farkları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Millî Edebiyat Dönemi’nde Tiyatro

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dil Bilgisi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Cümle Türleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Yükleminin Türüne Göre Cümleler

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Ögelerinin Dizilişine Göre Cümleler

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Yapılarına Göre Cümleler

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Anlamlarına Göre Cümleler

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

7. ÜNİTE: (ANI)

Anı

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dil Bilgisi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Anlatım Bozuklukları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

8. ÜNİTE: (HABER METİNLERİ)

Gazete Haberleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Genel Ağ Haber Metinleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Dil Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

Yapısal Bozukluklar

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

9. ÜNİTE: (REKLAM)

Reklam

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png

 

10. ÜNİTE: (DENEME)

Deneme

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Konu-anlatım-2.png