12 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1. ÜNİTE: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 

1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Kelimede Anlam

2. ÜNİTE: HİKÂYE 

1. 1960 sonrası hikâye 
2. Küçürek (minimal) hikâye

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Kelimede Anlam

3. ÜNİTE: ŞİİR 

 1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışı
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şiir
3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir
4. Garip akımı
5. İkinci Yeni
6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiir 
7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiir
8. 1980 sonrası Türk şiiri
9. Cumhuriyet sonrası halk şiiri

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Kelimede Anlam

4. ÜNİTE: ROMAN 

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1923-1950 arası )
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1950-1980 arası )

3. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1980 sonrası )
4. Türk dünyası edebiyatında roman 
5. Dünya edebiyatında roman 

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam

5. ÜNİTE: TİYATRO 

1. 1950 sonrası Türk tiyatrosu

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam

 6. ÜNİTE: DENEME

1. Dünya edebiyatından deneme örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nde deneme (1923-1960 arası)
3. Cumhuriyet Dönemi’nde deneme (1960 sonrası)

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam

 7. ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK) 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev (nutuk) örneği
2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği

Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Paragrafta Anlam