MÜLAKAT(GÖRÜŞME)

“Görüşmek, buluşmak” anlamına gelen mülakat; spor, sanat gibi konularda uzman kişilerle soru cevap şeklinde oluşturduğu türdür.

Mülakat Türünün Özellikleri

 • Öğretici metin türündendir.
 • Mülakatta konu temel yönleriyle ele alınır. Detaya girilmez.
 • Mülakatı yapacak kişi donanımlı olmalıdır. Bilgi sahibi olmak istediği konuyla ilgili önceden araştırma yapmalıdır.
 • Dil yalın ve durudur.
 • Diyaloglarla oluşan bu türde söyleşmeye bağlı anlatım kullanılır. Bunun yanında tartışmacı, öyküleyici ve açıklayıcı anlatıma da rastlanır.
 • Mülakatta amaç görüşülen kişiyi tanıtıp konuyla ilgili görüşlerini almaktır.
 • Mülakatı yapmadan önce kişiyle en görüşme yapılmalıdır.
 • Sözler olduğu gibi aktarılmalı, değiştirilmemelidir.
 • Gazete ve dergilerde yazılı, radyo ve medyada sözlü bir tür olarak yayımlanır.

Mülakatın Aşamaları

 1. Kişi ve konu belirleme
 2. Randevu Alma
 3. Konuya dair hazırlık yapma
 4. Mülakat
 5. Mülakatı sonlandırma
 6. Mülakatın yazılı metin şeklini alması

Cumhuriyet Öncesi Mülakat

 Türk edebiyatında Cumhuriyet öncesi mülakat türünden çok esere rastlanmaz.

 Tanzimat Dönemi’nde Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eserinde mülakat tekniği görülür fakat bu eser gerçek anlamda bir mülakat değildir. Yazar, anlattıklarını gördüğü bir rüya biçiminde kurgulayıp okuyucuya aktarmıştır.

 Milli Edebiyat Dönemi’nde Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki ” adlı eseri türün ilk örneğidir. “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat” adlı eseri de bu tür için önemlidir. Bu eser, Mustafa Kemal’i kamuoyuna tanıtan ilk eserdir.

Ruşen Eşref Ünaydın (1892-1959)

 • 1914’ten itibaren Vakit gazetesinde tanınmış edebiyatçılarla yaptığı röportajlarla adını duyurmuştur.
 • Çeşitli türden eserleri mevcuttur. Yazılarında dil akıcıdır. Çevresine ait izlenimlere yer vermiştir.
 • Fransız edebiyatından çeviriler yapmış, Tevfik Fikret’in teşvikiyle çeviriler Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır.
 • Milli Mücadele yıllarında Sivas ve Amasya’da bizzat bulunmuştur.

Eserleri

Diyorlar ki, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat

Cumhuriyet Döneminde Mülakat

 Cumhuriyet Dönemi’nde gazete ve dergiler sayıcı çoğalmış dolayısıyla mülakat türündeki eserlerin sayısı da artmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Önemli Mülakat Eserleri

 • Hikmet Feridun Es: Bugün de Diyorlar ki
 • Mustafa Baydar: Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
 • Gavsi Ozansoy: Edebiyatımızda Dünküler mi Bugünküler mi Daha Kuvvetli, 40 Yıl Sonra Diyorlar ki, Beş Kuşak Konuşuyor
 • Yaşar Kemal: Çukurova Yana Yana, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa, Bir Bulut Kaynıyor
 • Nurulah Berk: Ustalarla Konuşmalar
 • Necmi Onur: Mezarlarında Yaşayanlar, Telsiz Duvaksız Anadolu
 • Hikmet Çetinkaya: Toprak Bizim Canımız

Mustafa Baydar (1920-1976)

İnceleme yazıları ve mülakatlarıyla edebiyatımızda kendinden söz ettirmiştir. Mustafa Kemal’in özdeyiş ve emirlerini, farklı mülakatlarını kitap haline getirmiş, röportaj ve analojiler yazmıştır.

Eserleri

Mülakat: Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar,Zoraki Diplomat’ın Dedikleri

Antoloji: Yeni Türk Hikayeleri Antolojisi

İnceleme: Atatürk Diyor ki, Atatürk’le Konuşmalar

Mülakat – Röportaj Test Soruları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.