MÜLAKAT – RÖPORTAJ TEST SORULARI

1.  19. yüzyılda ortaya çıkan tür, 20. Yüzyılda gazete çevresinde gelişmiştir.

Dünya edebiyatındaki çoğu ünlü yazar aynı zamanlarda röportaj yazarlığı da yapmıştır. Başta mülakat şeklinde gelişse de, 1950’den sonra bugünkü haline gelmiştir.

 Edebiyatımızda röportaja örnek olarak ___ eseri verilebilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

a)Yaşar Kemal-Bir Bulut Kaynıyor

b)Gavsi Ozansoy- 40 Yıl Sonra Diyorlar ki

c)Orhan Şaik Gökyay- Destursuz Bağa Girenler

d)Tahir Kutsi Makal-Acı Yol

e) Fikret Otyam-Ha Bu Diyar

   2. Aşağıdaki sorulardan hangisi mülakatı yapan kişinin ön hazırlık yaptığını göstermez?

a) Eserlerinizdeki baş karakterlerin fakir memurlar olması hayatınızdan bir parça mı?

b) Şiirlerinizde işlediğiniz gibi bir aşkı gerçekten yaşadınız mı?

c) Çoğu yazılarınızda Tanzimat Dönemi yazarlarını eleştirmenizin bir nedeni var mı?

d) Daha önce hangi filmlerde oynadınız?

e) Dizilerdeki duygusal sahneleri izleyiciye çok güzel aktarıyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir?

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

a) Halil Aytekin- Peri Bacaları

b) Tahir Kutsi Makal- İç Göç

c) Nurullah Berk-Bugün de Diyorlar ki

d) Abdi İpekçi-Ustalarla Konuşmalar

e) Yaşar Kemal- Büyük Göç

4. Aşağıdakilerden hangisi mülakat ve röportajın ortak özelliklerinden biridir?

a) Ön hazırlık yapma

b) Toplumun her kesimine hitap etme

c) Kişisel görüşten yararlanma

d) 1950’den sonra şimdiki halini alma

e) Detaylı anlatıma sahip olma

5. Aşağıdakilerden hangisi mülakata hazırlık aşamasında yapılacaklardan biri değildir?

a) Konu hakkında ön bilgi edinilmesi

b) Mülakatın konusunun belirlenmesi

c) Mülakat yapılacak kişiden randevu alınması

d) Konu hakkında soru hazırlanması

e) Mülakat yapacak kişinin önceden soruları sorması

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi mülakat eserlerinden biri değildir?

a) Edebiyatçılarımız Konuşuyor

b) Bugün de Diyorlar ki

c) Dile Gelseler

d) Liderler Diyor ki

e) Yahya Kemal’le Sohbetler

7. I. Olaylar anlatılırken ayrıntıya girilir.

        II. Kişisel görüş belirtilmez.

        III. Çelişik ifadeler kullanılır.

        IV. Sunuş biçimine göre ikiye ayrılır.

        V. Öğretici niteliktedir.

Yukarıda röportajla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) I  b) II c) III d) IV e) V

8. Bu türün amacı görüşmenin gerçekleştiği kişiyi tanıtmak ve konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmektir. Dil sadedir, ayrıntıya yer verilmez.

Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mülakat

b) Makale

c) Röportaj

d) Hikaye

e) Sohbet

9. Ben: Üniversiteler dahilinde bilim ve araştırma metotlarını uluslararası seviyelere ulaştığını düşünüyorum, ya sizce?

O: İlim ve bilgi alanında uluslararası kıyaslamaya göre çok da iç açıcı olduğumuz söylenemez. Kurumsal olarak sıkıntılar yaşanıyor. Gayretler sadece bireysel olarak yapılıyor. Ancak bunlar her ne kadar iyi niyetli gayretler olsa da eksik kalıyor. Kurumsal olarak bunların desteklenmesi lazım.

Ben: Devletin bu anlamda ne gibi katkıları olabilir?

O: Sadece devletin değil. Hem devletin hem de özel sektörün bu anlamda birlikte ciddi katkı sunmaları gerekiyor.

Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine bir örnektir?

a) Makale

b) Eleştiri

c) Mülakat

d) Röportaj

e) Fıkra

10. Gezip görmeye, incelemeye, konuyla ilgili kişilerle görüşüp konuşmaya dayalı olan röportaj, bu özellikleriyle __ türüyle benzerlik gösterir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Gezi Yazısı

b) Makale

c) Mülakat

d) Anı

e) Sohbet

11.  1914’ten itibaren Vakit gazetesinde tanınan ve edebiyatçılarla yaptığı röportajlarla adını duyuran yazarın, çeşitli türden eserleri mevcuttur. “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat” eserinde Atatürk’ü ilk kez Türk kamuoyunda duyurmuştur.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fikret Otyam

b) Feridun Andaç

c) Ruşen Eşref Ünaydın

d) Ayten Sürer

e) Yaşar Kemal

12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Mustafa Baydar- Edebiyatçılarımız Diyor ki

b) Nurullah Berk- Ustalarla Konuşmalar

c) Hikmet Feridun Es- Bugün de Diyorlar ki

d) Yaşar Nabi Nayır-Liderler Diyor ki

e) Halil Aytekin – Doğuda Kıtlık Vardı

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

a) Milli Edebiyat Dönemi’nde Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki ” adlı eseri mülakat türünün ilk örneğidir.

b) Amerikan röportajında giriş paragrafı şaşırtıcıdır.

c) Tanzimat Dönemi’nde Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eserinde mülakat tekniği görülür.

d) Röportaj sadece konuyla ilgili kişilere hitap eder.

e) Röportaj yazılarında, yazar yazılanlara tanıklık eder. 

14. Aşağıdaki yazarlardan hangisi farklı bir dönemde mülakat türünde eser vermiştir?

a) Abdi İpekçi

b) Ruşen Eşref Ünaydın

c) Yaşar Nabi Nayır

d) Sermet Sami Uysal

e) Mustafa Baydar

15. Yazarın konuyu işlerken kendini ön plana aldığı röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsanı Konu Alan Röportaj

b) Eşyayı İnsanı Konu Alan Röportaj

c) Alman Röportajı

d) Bir Yeri Konu Alan Röportaj

e) Amerikan Röportajı

16. Özellikle roman türünden eserler veren Yaşar Kemal, Türk edebiyatında modern röportajın öncüsü sayılır. Gazetede yayımlanan ilk röportaj dizisi “…..”dır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Sünger Avcıları

b) Yanan Ormanlarda Elli Gün

c) Bir Bulut Kaynıyor

d) Çukurova Yana Yana

e) Peri Bacaları

17. Topuz: Kaç yaşındayken yazmıştınız ilk şiirinizi, hatırlıyor musunuz? Neydi ilk şiiriniz?

Necip Fazıl Kısakürek: İlk şiirim tasavvufi bir hava içinde idi ve Ziya Gökalp’le Yakup Kadri ve arkadaşlarına ait Yeni Mecmua’da başlamıştı ve o zaman kariyer yapmış olan sanatkârlar ki, orada neşredemiyorlardı. Birden, bu genç çocuğun böyle bir kabul görmesinden hatta hayrete düşmüşlerdi.

Topuz: Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz, değil mi?

Kısakürek: Tamamen şiire verdim.

Topuz: Neler yazdınız o sıralarda?

Kısakürek: İlk eserim “Örümcek Ağı” idi. Hatta Paris’e gitmeden önce yazıldı. Ondan sonra dönüşümde “Kaldırımlar”ı yazdım.

Topuz: Siz zaten “Kaldırımlar Şair”i olarak tanındınız.

Kısakürek: Bu tabiri mütemadiyen kullanırlar. Hâlbuki “Kaldırımlar Şair”i olmaktan ziyade “Çile” isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederim.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin mülakatın bir özelliği olduğu söylenemez?

a) Mülakat yapılacak kişiye konuyla ilgili sorular sorulur.

b) Mülakat yapan kişi konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

c) Mülakat yapan kişi gerektiğinde kendi düşüncelerini belirtebilir.

d) Müalakatta konunun sınırı belirlenmelidir.

e) Mülakatta genellikle söyleşmeye bağlı anlatım vardır.

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemine ait değildir?

a)Acı Yol

b) Rüya

c) Topraksızlar

d) Peri Bacaları

e) Bugün de Diyorlar ki

19. (I) Türk edebiyatında Cumhuriyet öncesi mülakat türünden çok esere rastlanmaz.

(II) Tanzimat Dönemi’nde Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eserinde mülakat tekniği görülür fakat bu eser gerçek anlamda bir mülakat değildir. (III) Yazar, anlattıklarını gördüğü bir rüya biçiminde kurgulayıp okuyucuya aktarmıştır.

 (IV) Milli Edebiyat Dönemi’nde Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Bugün de Diyorlar ki ” adlı eseri türün ilk örneğidir.(V) “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat” adlı eseri de bu tür için önemlidir. Bu eser, Mustafa Kemal’i kamuoyuna tanıtan ilk eserdir.

Yukarıdaki metinde numaralı cümlelerden hangisinde bir hata yapılmıştır?

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türe aittir?

a) Topraksızlar

b) Acı Yol

c) Ha Bu Diyar

d) Bir Bulut Kaynıyor

e) Hayat ve Kitaplar

Cevaplar: 1. C 2.D 3.B 4.A 5.E 6.C 7.B 8.A 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.B 15.C 16.A 17.C 18.B 19.D 20.E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.