Tarama Etiketi

MAKTA

GAZEL

GAZEL Divan şiiri nazım şekillerindendir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, beyitler…
Daha fazla oku...