Tarama Etiketi

girizgah

KASİDE

KASİDE Kaside Nazım Biçiminin Özellikleri: En az otuz üç, en fazla doksan dokuz beyitten oluşan kaside din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Aruzun değişik kalıplarıyla yazılır.
Daha fazla oku...