Tarama Etiketi

GAZELİN ÖZELLİKLERİ

GAZEL

GAZEL Divan şiiri nazım şekillerindendir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, beyitler halinde yazılır ve beyit…
Daha fazla oku...