Tarama Etiketi

gazel

NECATÎ BEY

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Çıkalı göklere âhım şereri döne döne Yandı kandîl-i sipihrin ciğeri döne döne Ahımın kıvılcımları döne döne göklere çıktığından beri felek kandilinin (güneşin) ciğeri döne döne yandı.2. Ayağı yer mi basar zülfüne
Daha fazla oku...

NESÎMÎ

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yoh Kim sevdi hûbu dedi ki hûbun cefâsı yohGüzelde vefa olmadığı doğru sözmüş. Kim bir güzeli sevdi de güzellerin eziyeti yoktur, dedi?2. Aşkın belâsı yoh deyüben aşka düşme
Daha fazla oku...

AHMEDÎ (Gazel)

GAZEL 1Günümüz Türkçesiyle1. İlet benim selâmımı dildâra ey sabâ Arz eylegil peyâmımı ol yâra ey sabâEy sabâ rüzgârı! Benim selâmımı o gönül alan sevgiliye ilet ve durumumu o sevgiliye haber ver.2. Dağıt benefşe saçları gül yanağ üstüne
Daha fazla oku...

GAZEL

GAZEL Divan şiiri nazım şekillerindendir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, beyitler halinde yazılır ve beyit…
Daha fazla oku...