Tarama Etiketi

GAZEL ÖRNEKLERİ

CEM SULTAN

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Cânıma cevr ü cefâ gâh gelir gâh gider Bu da hoştur ki şehâ gâh gelir gâh gider Ey güzeller sultanı! Canıma eziyet ve cefa bazen gelir bazen gider. Böyle bazen gelmesi, bazen gitmesi ne güzeldir.2. Leb-i
Daha fazla oku...

NESÎMÎ

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yoh Kim sevdi hûbu dedi ki hûbun cefâsı yohGüzelde vefa olmadığı doğru sözmüş. Kim bir güzeli sevdi de güzellerin eziyeti yoktur, dedi?2. Aşkın belâsı yoh deyüben aşka düşme
Daha fazla oku...

AHMEDÎ (Gazel)

GAZEL 1Günümüz Türkçesiyle1. İlet benim selâmımı dildâra ey sabâ Arz eylegil peyâmımı ol yâra ey sabâEy sabâ rüzgârı! Benim selâmımı o gönül alan sevgiliye ilet ve durumumu o sevgiliye haber ver.2. Dağıt benefşe saçları gül yanağ üstüne
Daha fazla oku...

GAZEL ÖRNEKLERİ

    GAZEL Günümüz Diline Aktarısı Ganîdür ışk ile gönlüm ne mâlüm ne menâlüm var Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlüm var Gönlüm aşk ile zengindir, nemalım ne mülküm var; ne sevgilime kavuşmakla sevinirim, ne ayrı…
Daha fazla oku...

GAZEL

GAZEL Divan şiiri nazım şekillerindendir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, beyitler halinde yazılır ve beyit…
Daha fazla oku...