Tarama Etiketi

ELHAN-I HAZAN

ELHAN-I HAZAN

Hâl-i bî-reng-i ihtizârındaSonbahârın bu solgun elvâhıRa’şe-dâr etti kalb-i eşbâhıKuru yaprakların kenârında! Ey tuyûrun sehâb-ı seyyâhı,Bâd-ı zarın cenâh-ı zârındaSen uçarken, bütün civârındaSoluyor kâinâtın ervahı. Bu zaman
Daha fazla oku...