Tarama Etiketi

edat tümleci

Cümlenin Ögeleri

A TEMEL ÖGELER 1. YÜKLEM Cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelime veya kelime gruplarıdır. Cümlede ilk bulunacak ögedir. Diğer ögeler yükleme sorularak bulunur. Yüklem basit, birleşik veya türemiş sözcük olabilir.
Daha fazla oku...