Edebi akımlar

Welcome to your Edebi akımlar

…., kendinden önceki akım olan …’in güzellik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Bu akım, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne önem verir. Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.