Tarama Kategorisi

TYT

Cümlenin Ögeleri

A TEMEL ÖGELER 1. YÜKLEM Cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelime veya kelime gruplarıdır. Cümlede ilk bulunacak ögedir. Diğer ögeler yükleme sorularak bulunur. Yüklem basit, birleşik veya türemiş sözcük olabilir.
Daha fazla oku...

Paragrafta Yapı

Bir paragraf aynı anlam ve dilbilgisi açısından uyum içinde olan cümleler topluluğudur. Bir paragrafta sadece bir konunun bir yönü anlatılır. farklı bir konuya ya da konunun farklı bir yönünü anlatmaya geçilirse metin ikinci paragrafla…
Daha fazla oku...

PARAGRAF

Her hangi bir olayı, duyguyu, düşünceyi anlatan cümleler topluluğuna paragraf denir. Bir paragraf bir düşüncenin veya olayın tek bir yönünü anlatan cümlelerden oluşur. Bu cümleler bir mantık sırasına göre oluşturulur. Paragraf soruları
Daha fazla oku...

Fiillerde Çatı

Fiilde çatı, yüklemin özne ve nesneye göre durumunun incelenmesine denir. Fiilin çatısı incelenirken özneye ve nesneye göre incelendiği için öncelikle "öznesine göre fiil çatısı" ve "nesnesine göre fiil çatısı" olmak üzere ikiye
Daha fazla oku...

Anlatım Bozukluğu Test 6

1)    (I) Okumaya olan merakım ve ilgim sayesinde kitap okumayı çok sevmişimdir. (II) Ancak edebi değeri çok fazla yüksek olan fakat bir olay olmayıp normal akışı olan kitapları asla okuyamıyorum. (III) O türdeki kitap çeşitleri beni çok…
Daha fazla oku...