Tarama Kategorisi

Gazel Örnekleri

FUZÛLÎ

KASİDE (SU KASİDESİ)GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE1. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çâre su1. Ey göz! Gönlümdeki ateşlere göz yaşından boşuna su saçma (söndüremezsin.). Çünkü bu denli tutuşan ateşlere su
Daha fazla oku...

CEM SULTAN

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Cânıma cevr ü cefâ gâh gelir gâh gider Bu da hoştur ki şehâ gâh gelir gâh gider Ey güzeller sultanı! Canıma eziyet ve cefa bazen gelir bazen gider. Böyle bazen gelmesi, bazen gitmesi ne güzeldir.2. Leb-i
Daha fazla oku...

NECATÎ BEY

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Çıkalı göklere âhım şereri döne döne Yandı kandîl-i sipihrin ciğeri döne döne Ahımın kıvılcımları döne döne göklere çıktığından beri felek kandilinin (güneşin) ciğeri döne döne yandı.2. Ayağı yer mi basar zülfüne
Daha fazla oku...

AHMET PAŞA

KasideGünümüz Türkçesiyle1. Taht urup tâk-ı felekte hüsrev-i hâver güneş Geydi nârencî kabâ urundu nûr efser güneşDoğu hükümdarı olan güneş, felek kemerinde taht kurarak turuncu bir kaftan giydi ve nurdan bir taç takındı.2. Mesned-i
Daha fazla oku...

NESÎMÎ

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yoh Kim sevdi hûbu dedi ki hûbun cefâsı yohGüzelde vefa olmadığı doğru sözmüş. Kim bir güzeli sevdi de güzellerin eziyeti yoktur, dedi?2. Aşkın belâsı yoh deyüben aşka düşme
Daha fazla oku...

AHMEDÎ (Gazel)

GAZEL 1Günümüz Türkçesiyle1. İlet benim selâmımı dildâra ey sabâ Arz eylegil peyâmımı ol yâra ey sabâEy sabâ rüzgârı! Benim selâmımı o gönül alan sevgiliye ilet ve durumumu o sevgiliye haber ver.2. Dağıt benefşe saçları gül yanağ üstüne
Daha fazla oku...