Tarama Kategorisi

DİVAN ŞİİRİ

CEM SULTAN

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Cânıma cevr ü cefâ gâh gelir gâh gider Bu da hoştur ki şehâ gâh gelir gâh gider Ey güzeller sultanı! Canıma eziyet ve cefa bazen gelir bazen gider. Böyle bazen gelmesi, bazen gitmesi ne güzeldir.2. Leb-i
Daha fazla oku...

NECATÎ BEY

GAZELGünümüz Türkçesiyle1. Çıkalı göklere âhım şereri döne döne Yandı kandîl-i sipihrin ciğeri döne döne Ahımın kıvılcımları döne döne göklere çıktığından beri felek kandilinin (güneşin) ciğeri döne döne yandı.2. Ayağı yer mi basar zülfüne
Daha fazla oku...

AHMET PAŞA

KasideGünümüz Türkçesiyle1. Taht urup tâk-ı felekte hüsrev-i hâver güneş Geydi nârencî kabâ urundu nûr efser güneşDoğu hükümdarı olan güneş, felek kemerinde taht kurarak turuncu bir kaftan giydi ve nurdan bir taç takındı.2. Mesned-i
Daha fazla oku...

AHMED-İ DÂÎ

GazelGünümüz Türkçesiyle1. Şükrâne senin yoluna bin cân ola bir gün Kim hazretine ermeğe imkân ola bir gün(Lutfuna) şükretmek için, senin yoluna bir gün bin can feda olsun da, huzuruna çıkmaya imkân bulunsun.2. Ol zülf-i perîşânı bana gör
Daha fazla oku...

ŞEYHÎ

Mesnevi (Harnâme)Günümüz Türkçesiyle1. Bir eşek var idi zaîf ü nizâr Yük elinden katı şikeste vü zârYük çekmekten beli bükülmüş, inlemekte olan zayıf bir eşek vardı.2. Gâh odunda vü gâh suda idi Dün ü gün kahr ile kısuda idiBazen odun,
Daha fazla oku...