Bir Yudum Su – Reşat Nuri Güntekin

- Bugün hava çok güzel baba, beni gezmeye götürür müsün? - Peki, Nevin… söyle, araba bulsunlar. - Yok baba, ben yürümek istiyorum. Geçen sene bugün korunun öte tarafındaki ince yoldan deniz kenarına inmiştik. Gene öyle yaparız.

OTLAKÇI 

-Efendim, tütün tabakasını ortada unutmağa gelmiyor, insafsız herif, tütünü ne kadar saçacak yeri varsa içti, tozları bana kaldı.Çok otlakçı gördüm ama böylesine hiç rastgelmedimdi.Bizim rahmetli İlhâmi da otlakçı idi ama hiç olmazsa bir…

MENDİL ALTINDA

"Ağustos Cuma günü. Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra minderin üstüne uzanmış, uyumak istiyor ama karasinekler rahat bırakmıyor. Köylülerin duvar diplerine uzanıp yüzlerine birer mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün…

HÜSREV Ü ŞÎRÎN

HÜSREV Ü ŞÎRÎN İran ve Türk edebiyatlarına has klasik mesnevi konusu. Bir aşk macerasının asırlar boyunca il­gi görmüş ve sevilmiş hikâyesi olan Hüs­rev ve Şîrin'in aslı Sâsânî Hükümdarı Pervîz'in hayatından alınmış olup Şîrîn ü…

Sefil Yakup ile Turna Kız

Sefil Yakup ile Turna Kız Eski zamanlarda köyün birinde dul bir kadın ile oğlu yaşarmış. Oğlanın adı sefil Yakup'muş. Bunlar Başak Beyi'nin hizmetkârları olup, bağ bahçe işleriyle uğraşır, hayvanlarını otlatırlar. Başak Beyi'nin Turna…

TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ

TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ Geçmiş zaman ve eski günlerde zengin ve şöhretli bir padişah vardır Malı, mülkü, askeri kısaca her şeyi vardır Ancak çocuğu olmamaktadır Doktorlara gitmiş derdine çare bulamamıştır Bunlardan fayda göremeyince…

KEREM İLE ASLI HİKAYESİ

KEREM İLE ASLI HİKAYESİ Asıl adı Ahmet Mirza olan Kerem, Isfahan Şahının oğludur. Şahın hazinedarlığını yapan Ermeni Keşişinin kızı Aslı ile Kerem birbirlerini severler. Şah Keşişten kızı oğluna ister. Keşiş, bir Müslüman kız vermek…

Ömer Seyfettin – Topuz

Küçük pâyitahtın karışık sokakları bugün çok kalabalıktı. Tıpkı ilkbaharda bir bayram gibi... Bütün kadınlar, bol beyaz yenli, sırma yelekli pazar esvaplarını giymişler, beyaz poturlu dinç erkeklerin dolu testilerle sundukları şarapları…

FİİL – İSİM ÇALIŞMA KAĞIDI

ADI SOYADI:…………………………. FİİLDE KİP, FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI  Aşağıdaki cümlelerde çekimli eylem varsa \ parantez içine (+), yoksa (-) yazınız. ( ) Masallar, çocukların hayal güçlerini zenginleştirir. ( ) Annesinin…