SOHBET

Bir yazarın günlük konuları, edebiyat, sanat, insan gibi konu hakkındaki görüşlerini karşısındaki ile konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla yazdığı yazılara sohbet denir. Sohbetin Özellikleri Sohbet yazılarında konu sınırlaması

EDAT (İLGEÇ)

Edatlar, Çeşitleri, Özellikleri ve Örnekler Yalnız başına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.