KASİDE

KASİDE Kaside Nazım Biçiminin Özellikleri: En az otuz üç, en fazla doksan dokuz beyitten oluşan kaside din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Aruzun değişik kalıplarıyla yazılır.

GAZEL

GAZEL Gazel Nazım Biçiminin Özellikleri: En az beş en fazla on beş beyitten oluşan, en yaygın lirik şiir türüdür. Aruzun her kalıbıyla yazılabilir. Âşk, şarap,…