2024 YKS SORU DAĞILIMLARI

2024 TYT Türkçe

Sözcükte Anlam (4)
Cümlede Anlam (3)
Paragrafta Anlam (26)

Tamlamalar (1)
Cümle Ögeleri (1)
Cümle Türleri (1)
Yazım Kuralları (2)
Noktalama İşaretleri (2)

2024 AYT EDEBİYAT
ANLAM: 6 soru
EDEBİYAT: 18 soru

 1. cümlede anlam: Cümle cümle sorulmuş. Orta düzey.
 2. Sözcükte anlam: Boşluğa kelime yerleştirme. Kolay
 3. Parçada anlam: Olumlu kök, söylenebilir sorusu. Orta üstü zorlukta.
 4. Parçada anlam: Yardımcı düşünce sorusu. Kolaydı.
 5. Parçada anlam: Olumlu kök, söylenebilir sorusu. Zordu.
 6. Parçada anlam: Olumlu kök, ulaşılabilir sorusu. Kolay.
 7. Şiir Bilgisi: Halk edebiyatı. Koşma örneği verilmiş. A seçeneğindeki semai nazım şekli ile yazılmış kısmı yanlıştı.
 8. Şiir Bilgisi: Divan edebiyatı. Gazel örneği verilip nazım biçimi sorulmuş.
 9. Söz sanatları: “Mısr’ı Yûsuf’ı Kenan” ifadesinde telmih sanatı vardı.
 10. Söz sanatları: “Felek” ifadesinin kişileştirme olarak kullanımı şiirler üzerinden sorulmuş.
 11. Geçiş Dönemi: Kutadgu Bilig’in dört sembolik ögesi boşluk doldurma şeklinde sorulmuş.
 12. Divan edebiyatı: Şeyhi’nin Harname eseri, eserin oluşum hikâyesi üzerinden sorulmuş.
 13. Divan edebiyatı: Gülşehri’nin Felekname’si ve Mantıku’t Tayr içeriği verilerek Gülşehri ve Mantıku’t Tayr sorulmuş.
 14. Divan edebiyatı: Kaside türleri sorulmuş. Methiyenin açıklaması yanlış verilmiş. Fahriye olması gerekiyordu.
 15. Divan edebiyatı: Sefaretname hakkında bilgi verilip tür sorulmuş.
 16. Halk edebiyatı: Masalın döşeme bölümü sorulmuş.
 17. Halk edebiyatı: Kerem ile Aslı hikâyesinin içeriği verilmiş, hikâye adı sorulmuş.
 18. Tanzimat edebiyatı: Recaizade Mahmut Ekrem “üstad” bilgisi ve “Yadigar-ı Şebap, Nağme_i Seher” eserleri ile sorulmuş.
 19. Servetifünun edebiyatı: Diyalog şeklinde Tevfik Fikret sorulmuş. “Sis” şiiri verilmiş.
 20. Millî edebiyat: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Gençlik ve Edebiyat Hatıralarım, Anamın Kitabı” ile sorulmuş. 1908’den 1950’ye kadar olan dönemi romanlarında işlemiştir bilgisi de verilmiş.
 21. Cumhuriyet Dönemi: Fazıl Hüsnü Dağlarca “Üç Şehitler Destanı, Çakır’ın Destanı ve Havaya Çizilen Dünya” eserleri ile sorulmuş. Ahmet Kutsi Tecer, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Arif Nihat Asya, Faruk Nafiz Çamlıbel seçeneklerdi.
 22. Cumhuriyet Dönemi: Şiir inceleme sorulmuş. Orhan Veli’nin “Ağacım” şiiri verilmiş. Seçeneklerde Ece Ayhan, Sezai Karakoç, İsmet Özel ve Özdemir Asaf vardı.
 23. Cumhuriyet Dönemi: Tarihî olay ve kişilere yer veren romanlar üzerine açıklama yapılmış. Açıklamaya uymayan eser sorulmuş. Yaprak Dökümü, Sahnenin Dışındakiler, Küçük Ağa, Devlet Ana, Yeni Turan seçeneklerdi.
 24. Edebî Akımlar: Fütürizm akımı özellikleri verilerek sorulmuş.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.