KLASİK TÜRK ŞİİRİ (DİVAN ŞİİRİ) NAZIM BİÇİMLERİ

KLASİK TÜRK ŞİİRİ (DİVAN ŞİİRİ) NAZIM BİÇİMLERİ

A. BEYİTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

 1. GAZEL

2. KASÎDE

3. MESNEVΠ      

4. KIT’A

5. MÜSTEZÂT

B. BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

a) DÖRTLÜLER

1. RÜBÂÎ

2. TUYUĞ (TUYUK)

3. MURABBA

4. ŞARKI

5. TERBÎ

b) BEŞLİLER                      

1. MUHAMMES

2. TARDİYE

3. TAHMİS

4. TAŞTİR

c) ALTILILAR                     

11. MÜSEDDES

1. TESDİS         

d) YEDİLİLER

1. MÜSEBBA

e) SEKİZLİLER

1. MÜSEMMEN

f) DOKUZLU       

1.  MÜTESSA

g) ONLU             

1. MUAŞŞER    

h) DİĞER BENDLİ ŞEKİLLER          

1. TERKÎB-İ BEND         

2. TERCÎ’-İ BEND          

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.