HALK ŞİİRİ

HALK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

*Halk arasında gelişen ve büyük ölçüde İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının devamı olan edebiyattır.

*Üç bölümde incelenir: Anonim Halk Şiiri, Âşık Tarzı Halk Şiiri, Dini Tasavvufi Halk Şiiri (Tekke)

*Halkın yaşam gerçekleri, aşk, doğa sevgisi, özlem, güzellik, yiğitlik, ayrılık, ölüm, din ve tasavvuf işlenen başlıca konulardır.

*Gerçek yaşama bağlı kalınmış, somut yaşantılar anlatılmıştır.

*Açık, yalın, temiz bir halk Türkçesi kullanılmış; ama17. yüzyıl sonlarına doğru bazı sanatçılar Divan şiirinden etkilenerek Arapça-Farsça kelimeler kullanmıştır.

*Söyleyiş güzelliğine ve ahenge önem verilmiş, mazmunlardan yararlanılmıştır.

*Sözlü olarak (doğaçlama) gelişen bu edebiyatın ürünleri meraklılarca “cönk” adı verilen defterlere kaydedilmiş.

*Nazım birimi dörtlüktür, beyit kullanan şairler de vardır.

*Milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru bazı şairler aruz ölçüsünü de kullanmışlardır. Tekke edebiyatı sanatçıları ise başından beri aruzla da şiir yazmışlardır.

*Şiirle müzik iç içedir. Şiirler saz eşliğinde söylenmiştir.

*Daha çok yarım uyak kullanılmıştır.

Halk şiiri 3 bölüme ayrılır.

A) ANONİM HALK ŞİİRİ

B) ÂŞIK TARZI HALK ŞİİRİ

C) DİNÎ-TASAVVUFÎ HALK ŞİİRİ(TEKKE ŞİİRİ)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.