KLASİK TÜRK ŞİİRİ (DİVAN ŞİİRİ) NAZIM BİÇİMLERİ

A. BEYİTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

1. Gazel

2. Kasîde

3. Mesnevi   

4. Kıt’a

5. Müstezat

B. BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

1. RübâÎ (Tek Dörtlük)

2. Tuyuğ (tuyuk) (Tek Dörtlük)

3. Murabba (Dörtlük)

4. Şarkı (Dörtlük)

5. TerbÎ (Dörtlük)

6. MUHAMMES (Beşlik)

7. TARDİYE

8. Tahmis

9. TAŞTİR            

10. MÜSEDDES

11. TESDİS    

12. MÜSEBBA

13. MÜSEMMEN

14.  MÜTESSA

 15. MUAŞŞER  

16. TerkÎb-i Bend     

17. TercÎ’-i Bend      

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.