TANZİMAT SERVETİ FÜNUN BOŞLUK DOLDURMA CEVAPLARI

1) Tanzimat şiirinin ilk döneminde sanatçılar DİVAN şiirinin biçim özelliklerine bağlı kalmıştır ; konu, içerikte köklü değişiklikler yapmışlardır.

2) İkinci Tanzimat döneminde SANAT SANAT İÇİNDİR anlayışı benimsenmiştir.

3) Tanzimat şiirinde genellikle ARUZ ölçüsü kullanılmıştır.

4) Tanzimat edebiyatında hemen her türde eser veren sanatçı NAMIK KEMAL’dir.

5) Birinci Tanzimat döneminde şiirin ilk temsilcisi ŞİNASİ ‘dir.

6) İkinci Tanzimat dönemi sanatçılarından olan ABDULHAK HAMİT TARHAN ’ın Sahra, Makber, Ölü, Bunlar, Odur, Hacle isimli şiir kitapları vardır.

7) II. Tanzimat döneminde şiirde önde gelen şairimiz ABDULHAK HAMİT TARHAN’dır.

8) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok KONU önem kazanmıştır.

9) I. Tanzimat döneminde dilde SADELEŞME fikri savunulmuş fakat başarılı olunamamıştır.

10) Tanzimatın ilk döneminde TOPLUMSAL konular, ikinci dönemde BİREYSEL konular işlenmiştir.

11) Tanzimat edebiyatının TERCÜMAN-I AHVAL gazetesinin yayımlanması ile başladığı kabul edilir.

12) I. dönem Tanzimat sanatçılarından  NAMIK KEMAL  Fransız edebiyatını örnek almış olup romantizm akımından etkilenmişlerdir.

13) MUALLİM NACİ Divan edebiyatının tek savunucusudur. Ateşpare , Sümbüle , Fürûzan şiirlerinin birkaçıdır ve aynı zamanda R. Mahmut Ekrem’ e DEMDEME adlı eseriyle karşılık vermiştir.

14) II. Dönem Tanzimat sanatçılarından  RECAİZADE MAHMUT EKREM ve MUALLİM NACİ birbirleriyle yapmış oldukları edebiyat tartışmaları yeni edebi grupların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

15) ŞİNASİ, Agah Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmış , Meclis-i Maarif’teki görevine son verilince gazeteyi NAMIK KEMAL’e bırakarak Fransa’ya gitmiştir.

16) Fenlerin zenginliği anlamına gelen ve dönemin edebi ismini oluşturan Serveti Fünun’a ‘yenilikçi edebiyat’ manasına gelen EDEBİYAT-I CEDİDE de denmiştir.

17) Nazımda TEVFİK FİKRET ve CENAP ŞAHABETTİN, nesirde HALİT ZİYA ve MEHMET RAUF Servet-i Fünûn Dönemi’nin en güçlü isimlerdir.

18) II. Tanzimat Dönemi’nden itibaren istibdattın etkisini sürdürdüğü Servet-i Fünûn’da da SANAT SANAT İÇİNDİR anlayışı hakim olmuştur.

19) Servet-i Fünûn Dönemi’nde eski edebiyat reddedilmiş, edebiyatımızda şekil bakımından yeni olan SONE , TERZERİMA , TRİYOLE  gibi nazım şekillerine başvurulmuştur.

20) Şiirdeki realizim olan PARNASİZM, musiki ve simgelere dayanan SEMBOLİZM  Servet-i Fünûn sanatçılarının etkilendiği edebi akımlardır.

21) Recaizade Mahmut Ekrem’in yönlendirmesi ile Servet-i Fünûn topluluğuna katılan Tevfik Fikret’in ŞERMİN adında, HECE ölçüsü ile yazılmış çocuklar için bir kitabı vardır.

22) SEMBOLİZM akımını edebiyatımızda ilk kullanan isim Cenap Şahabettin, en etkili kullanan ismi ise AHMET HAŞİM’dir.

23) Servet-i Fünûn topluluğunun önde gelen ismi olan Cenap Şahabettin şiirlerini TAMAT isimli kitabında, vecizelerini ise TİRYAKİ SÖZLERİ adlı kitabında toplamıştır.

24) Edebiyatımızda aruzu en etkili kullanan üç isminden biri olan Tevfik Fikret önce SANAT SANAT İÇİNDİR anlayışında olmuş, 1901’den sonra SANAT TOPLUM İÇİNDİR çizgisinde şiirlerini kaleme almıştır.

25) 1901 senesinde Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransız İhtilali’ni konu edinen EDEBİYAT ve HUKUK isimli makalesiyle Servet-i Fünûn dergisi kapatılmış ve grup dağılmıştır.

Boşluk Doldurma Soruları

Bu sayfayı word dosyası olarak indirebilirsiniz.

1 yorum
  1. Bilge Alkan diyor

    Çok güzel notlar hocam ellerinize sağlık <3

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.