………………………….. LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM ORTAK SINAVI CEVAP ANAHTARI

ADI SOYADI:                                                                                                                11.03.2021

SINIFI NUMARASI:

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (10p)

( Y  )  Olay hikâyesinde sonuçlar okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır.

( D  )  Memduh Şevket Esendal Çehov tarzı hikâyeler yazmıştır.

Y )  Hikâyenin yapı unsurları denince akla serim, düğüm ve çözüm bölümleri gelir.

Y )  Realizmin şiirde görülen şekli olan natüralizmin en önemli temsilcisi Tevfik Fikret’tir.

D )  Edebi eserler yazıldıkları dönemin izlerini taşır.

2. Aşağıda özelliklerinden bahsedilen sanat akımlarını boş bırakılan yere yazınız. (5p+5p)

SEMBOLİZM akımında şiir anlaşılmak için değil duyulmak için yazılmıştır. Süslü ve ağır bir dili tercih etmişlerdir. Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim bu akımın en önemli temsilcileridir.

KLASİZM akımında nesnel bir sanat anlayışı benimsemişler, seçilen konu veya olayın her zaman akla ve erdeme uygun olmasına dikkat etmişlerdir.

3. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (5p+5p)

Balkanların kalbinde kalan Makedonya,/ Türklerin sıklıkla ziyaret ettiği ülkedir.

                    Özne                                                              Yüklem

Ünlü yazar,/ romana küçük yaşlarda ilgi duyduğunu belirterek /“Dönemin ünlü romancılarının tüm eserlerini okudum.”/dedi.

    Özne                       zarf tümleci                                                        belirtisiz nesne                               yüklem

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden yazımı doğru olanları işaretleyiniz. (10p)

DÖğrenciler önümden peş peşe önümden geçti
YBabam dün akşam baş hekimle görüşmüş.
DYarışmada birçoğumuz ödül aldık.
YYurtdışı gezimize Fransa’dan başlayacağız.
YDarma dağınık saçlarla okula mı gideceksin?

5. Aşağıda verilen eser ve yazarları doğru biçimde eşleştiriniz. (10p)

a) Silindir Şapka Giyen Köylü
b) Sarnıç
c) Leyla ile Mecnun
d) Ekmek Kavgası
e) Abdullah Efendinin Rüyaları  
( c ) Reşat Nuri Güntekin
(   ) Sabahattin Ali
( b ) Sait Faik Abasıyanık
( e ) Ahmet Hamdi Tanpınar
( a ) Sadri Ertem
( d ) Orhan Kemal  

6. “Hiç kuşkusuz edebiyatın toplumu etkilediği kadar toplum da edebiyatı etkilemektedir.” Sözünü kısaca açıklayınız. (5p)

Edebi eserde her haliyle toplumu görmek mümkündür. Siyasi, sosyal, ekonomik ve fiziksel çevre gibi toplumun birçok yönü edebi eserleri etkiler. Sanatçı toplumda var olan bu çevreleri, düşünceleri, yaşayış şekillerini eserine aktarır.

7. 1940 – 1960 yılları arasında ortaya çıkan hikâye anlayışlarını yazınız. (5p)

a) Milli ve Dini Duyarlılığı Yansıtanlar

b) Bireyin iç Dünyasını Esas Alanlar

c) Toplumcu Gerçekçiler

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her sor: 5 puandır)

1. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin özelliklerinden değildir?

 1. İnsan Gerçeği toplumsal yönüyle değil psikolojik yönüyle ele alınmıştır.
 2. Olay örgüsü ikinci planda bırakılarak insanın ruh dünyası analiz edilmeye çalışılmıştır.
 3. Bilinç akışı iç konuşma gibi teknikler kullanılmıştır.
 4. Olaylardan çok olayların insanlar üzerinde bıraktığı izlenimler işlenmiştir.
 5. Dil ve anlatıma pek fazla önem verilmemiş, daha çok merak unsuru ön planda tutulmuştur.

2. Milli Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Halide Edip Adıvar Cumhuriyet Dönemi’nde de hikâye yazarak Milli Edebiyat zevk ve anlatışını sürdürmüşlerdir.

Bu parçadaki hikâye yazarlarımızdan hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur?

 1. Refik Halit Karay
 2. Ömer Seyfettin
 3. Reşat Nuri Güntekin
 4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 5. Halide Edip Adıvar

3. Aşağıdakilerden hangisi, Sabahattin Ali’nin hikâye kitaplarından biri değildir?

 1. Değirmen      B) Olağan İşler       C) Kağnı
 2. Ses              E) Yeni Dünya

4. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Reşat Nuri Güntekin – Leyla ile Mecnun
 2. Sadri Ertem – Bacayı İndir Bacayı Kaldır
 3. Sait Faik Abasıyanık – Mahalle Kahvesi
 4. Sabahattin Ali – Lüzumsuz Adam
 5. Tarık Buğra – Yarın Diye Bir Şey Yoktur

5. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar – Abdullah Efendinin Rüyaları
 • Yusuf Atılgan – Bodur Minareden Öte
 • Sait Faik Abasıyanık – Az Şekerli
 • Reşat Nuri Güntekin – Sönmüş Yıldızlar
 • Tarık Buğra – Ekmek Kavgası

6. –  Posta treni yarın mı gelecek?

–  Yarın 12 gibi burada olur.

–  Koliler hazır mı?

–  Akşamdan hazırlamıştık, birazdan tekrar kontrol ederim.

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

 1. Diyalog        B) İç çözümleme      C) İç monolog
 2. Bilin akışı            D) Anlatma

7. (I) Sözlü anlatımın yerini yazıya bıraktığı tarihlerden günümüze kadar insanoğlu, anlayış ve duyuş biçimlerini diğerlerinden daha etkili ve farklı olarak ifade etmek istemiştir. (II) Bu durum, zaman içerisinde edebiyat ve fikir adamlarının düşünüş tarzlarını etkilemiştir. (III) Toplumsal, siyasal olaylar bu etkileşimin tetikleyici unsurları olmuştur. (IV) Hümanizm, Rönesans ve Fransız İhtilali gibi tarihi derinden etkileyen toplumsal devinimler, edebî anlayış ve duruş biçimlerini yönlendirip, şekillendirmişlerdir. (V) Bu biçimlenişin, hareketliliğin edebiyatta karşılığı edebî akımlar olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül ( , ) yanlış kullanılmıştır?

A) I.       B) II.      C) III.       D) IV.       E) V.

8. Kalbinizde ( ) arkadaşlık ( ) denen bir mucize var  ( ) nasıl olduğunu ( ) nasıl başladığını bilemezsiniz ( ) Bunun özel bir armağan olduğunu bilirsiniz sadece. Bu cümlede boş bırakılmış yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 1. ( , ) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( . )
 2. ( “ ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( . )
 3. ( “ ) ( “ ) ( ; ) ( , ) ( . )
 4. ( – ) ( – ) ( , ) ( , ) ( . )
 5. ( “ ) ( “ ) ( , ) ( ; ) ( . )

Sınav soru ve cevaplarını word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.