SOHBET

Bir yazarın günlük konuları, edebiyat, sanat, insan gibi konu hakkındaki görüşlerini karşısındaki ile konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla yazdığı yazılara sohbet denir.

Sohbetin Özellikleri

Sohbet yazılarında konu sınırlaması yoktur. İnsanı ilgilendiren her konu sohbetin konusu olabilir. Sohbetin ilgisini arttırmak için güncel konulardan da faydalanılır.

Sohbet yazarı ele aldığı konuyu kanıtlama veya okuyucuyu ikna etme amacı gütmeden okuyucu ile dertleşirmişçesine anlatır.

Sohbetin dili oldukça samimidir. Sade içten bir dille yazılan sohbet yazılarında yazar karşısında okuyucu varmış gibi sorular sorar yine kendisi sorulara cevap verir.

Sohbet yazılarında öznel bir anlatım kullanılır.

Sohbet yazılarına eskiden “musahabe” de denirdi.

Sohbet yazılarında dil genellikle göndergesel işlevinde kullanılır.

Gazete ve dergilerde yayınlanır.

Sohbet yazılarında yazar genellikle açıklayıcı, tartışmacı anlatımları kullanır.

Edebiyatımıza gazete ile birlikte giren sohbet yazıları fıkra yazıları ile benzerlik göstermekte ve sıklıkla karıştırılmaktadır. Fıkrada yazar güncel konuları yorumlarken sohbette konu sınırlaması yoktur. Ayrıca okuyucu ile sohbet havası vardır.

Sohbet yazıları deneme yazıları ile de benzerlik göstermektedir. Deneme yazılarında yazar kendi ile konuşurmuş gibi, sohbet yazılarında okuyucu ile konuşurmuş gibi yazar.

Uyarı: Gazete köşelerinde yayınlanan fıkra, sohbet ve deneme türündeki yazılar toplanarak kitap haline getirildiği için bazı eserler sohbet, fıkra veya deneme türünde olarak değişik şekilde adlandırılabiliyor. Bazı kitaplar için “Sadece sohbettir veya sadece denemedir demek” yanlış olur.

Sohbet Türünde Eser Veren Başlıca Sanatçılar:

Ahmet Haşim: Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre

Şevket Rado: Eşref Saati, Hayat Böyledir, Tatlı Dil, Aile Sohbetleri, Ümit Dünyası, saadet Yolu

Ahmet Rasim: Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Eşgali Zaman

Suut Kemal Yetkin: Edebiyat Söyleşileri

Melih Cevdet Anday: Dilimiz Üzerine Söyleşiler,

Ziya Osman Saba: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Nurullah Ataç: Söyleşiler, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri

Yusuf Ziya Ortaç: Beşik, Ocak

Sohbet – Fıkra – Makale Benzer ve Farklı Yönleri

SOHBETFIKRAMAKALE
Herkesin anlayabileceği samimi, sade bir üslup vardır.Herkesin anlayabileceği sade bir üslup vardır.Terimlerle yüklü, ciddi ve anlaşılır  bir dil kullanılır.
Dil göndergesel işlevinde kullanılır.Dil göndergesel işlevinde kullanılır.Dil göndergesel işlevinde kullanılır.
Her konuda yazılabilir.Güncel konularda yazılır.Bilimsel konularda yazılır.
Bir düşünceyi ispatlama, okuyucuyu ikna etme amacı yoktur.Okuyucuyu ikna etme, bir düşünceye yönlendirme amacı vardır.İddia edilen tezi kanıtlama amacı vardır.
Öznel bir anlatım vardır.Öznel bir anlatım vardır.Nesnel bir anlatım vardır.
Açıklayıcı, tartışmacı anlatım kullanılır.Açıklayıcı, tartışmacı anlatım kullanılır.Açıklayıcı, tartışmacı anlatım kullanılır. Sayısal verilerden, tanık gösterme, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
Gazete ve dergilerde yayınlanır.Gazete ve dergilerde yayınlanır.Gazete ve dergilerde yayınlanır.
Uzun ömürlü yazılardır.Ömürleri çok kısadır.Uzun ömürlü yazılardır.

Sohbet – Fıkra yazar eser testi için tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.