ZİYA PAŞA GAZEL

GAZELGÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm
Gavur memleketlerini gezdim, güzel yerler, büyük ve süslü köşkler gördüm. Müslüman memleketler gezdim, hep yıkılmış, hep viran olmuş yerler gördüm.
Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’de
Felatun’u beğenmez anda çok divaneler gördüm
Ben de bir zamanlar Bab-ı Ali denilen akıl hastanesinde bulundum, orada Eflatun’u beğenmeyen ne deliler gördüm.
Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm
Ben ne toplantılar, ne şairler, ne içki meclisleri gördüm; fakat hayatım boyunca huzurlu bir meyhane köşesi göremedim.
Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü
Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm
Cihan adında, insanların topluca katledildiği bir yere yolum düştü. Orada hükumet denilen birçok mezbahaneler gördüm.
Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm
Ey Ziya dünya meyhanesini keyfi çekilen baş ağrısına değmez. Bu içki meclisinde çok durmadım ama neler gördüm.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.