SÜLEYMAN ÇELEBİ

MEVLİD (Mevlid-Vesîletü’n-Necât)Günümüz Türkçesiyle
1. Allah adın zikr edelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işte her kula
İlk önce Allah’ın adını analım. Zira her işte (Allah’ın adını anmak), her kulun vazifesidir.
2. Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle güneh misl-i hazân
Dil bir defa aşk ile Allah, dese bütün günahlar sonbahar yaprakları gibi dökülür.
3. İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda erişir Allah diyen
Allah’ın tertemiz ismini anan (günahlardan) temizlenir. Allah diyen, istediklerine kavuşur.
4. Âmine Hatun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi
Muhammed’in annesi Âmine Hatun’dur. O inci tanesi (Hz. Muhammed), o sadeften doğdu.
5. Ol gece kim doğdu ol hayrü’l-beşer
Ânesi onda neler gördü neler
İnsanların en hayırlısının doğduğu o gecede, onun annesi (hiç kimsenin görmediği) neler gördü neler…
6. Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir aceb nûr kim güneş pervânesi
O Allah’ın sevgilisinin annesi “İnsanı hayrete düşüren bir nur gördüm. Güneş onun etrafında ışığın etrafındaki kelebek gibi (dönüyor).”dedi.
7. Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân
Şimşek gibi çakarak evimden ansızın çıkıverdi. Bütün âlem göklere kadar nur ile doldu.
8. İndiler gökten melekler sâf u sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavâf
Melekler gökten saflar hâlinde, sıra sıra indiler. Evimin etrafını Kâbe gibi tavaf ettiler, çevreleyerek döndüler.
9. Hem havâ üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs döşeyen onu melek
Hava üzerinde melekler tarafından sündüs adı verilen bir yatak serildi.
10. Yarılıp duvar çıktı nâgehân
Üç bile hûrî bana oldu ayân
Ansızın duvar yarıldı ve üç huri çıkarak bana göründü.
11. Geldiler lutf ile ol üç meh-cebîn
Verdiler bana selâm ol dem hemîn
Alınları ayı andıran o üç güzel latiflikle, nezaket ve yumuşaklıkla bana hemen selâm verdiler.
12. Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafâyı birbirine muştular
Gelip etrafıma oturdular. Mustafa’nın doğumunu birbirlerine müjdelediler.
13. Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yaradılalı cihân gelmiş değil
Bana “Cihan yaratılalı beri oğlun gibi hiçbir oğul dünyaya gelmedi.”
14. Ulu devlet buldun ey dildâr sen
Doğısardur senden ol hulku hasen
“Ey güzel hanım! O en güzel huylu insan senden doğacaktır; sen büyük bir saadete eriştin.” dediler.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.