10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ORTAK SINAV SORULARI

Adı Soyadı:                                                                                                                                        05.11.2020

Sınıfı / Numarası

1. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 p )

* Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının ……………………..………… Dönemi’ne aittir.

* Milli Edebiyat Dönemi’nde eser veren …………… ………………..  Yeni Lisan adlı makalesiyle sade bir Türkçeyi savunmuş, bunu da eserlerine yansıtmıştır.

* Türk edebiyatında  ………………….. yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır.

* Dede korkut Hikâyeleri’nin yazmaları günümüzde ……………………………’da ve ………………………… ‘de bulunmaktadır.

2.  Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (10 p )

Dede Korkut Hikayeleri:…………………………………..

Kutatgu Bilig: …………………………………..

Vesiletün Necat: …………………………………..

Leyla vü Mecnun: …………………………………..

Küçük Şeyler: …………………………………..

Yazılı sorularını indir

Cevapları indir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.