CEM SULTAN

GAZELGünümüz Türkçesiyle
1. Cânıma cevr ü cefâ gâh gelir gâh gider Bu da hoştur ki şehâ gâh gelir gâh gider Ey güzeller sultanı! Canıma eziyet ve cefa bazen gelir bazen gider. Böyle bazen gelmesi, bazen gitmesi ne güzeldir.
2. Leb-i cân-bahşı müdâm olmayalı gözde ayân Hasta gönlüme şifâ gâh gelir gâh gider Sevgilinin cana can katan dudağı gözde sürekli görülmeyeli bu hasta gönlüme şifa bazen gelir bazen gider.
3. Severim dedim ise ger seni ayb eyleme kim Aklım ey mâh-likâ gâh gelir gâh gider Ey ay yüzlü güzel! Seni seviyorum dedimse beni ayıplama. Çünkü aklım bazen geliyor bazen gidiyor.
4. Gündüzüm gece gecem gündüz olursa n’ola Yüzüne zülf-i dü-tâ gâh gelir gâh gider Gündüzüm gece, gecem de gündüz olursa bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü kıvrım kıvrım olan saçların yüzünü bazen örtüyor bazen örtmüyor (yüzün görünüyor).
5. Cem ne gam görmez ise zevk u safâyı ebed Ki bu demlerde safâ gâh gelir gâh giderCem ebedî olarak mutluluğu görmese bundan da üzülecek bir şey yok. Zira bu sıralar mutluluk bazen gelir, bazen gider.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.