2020 – 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

2020/2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………. ANADOLU LİSESİ 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI    (12.11.2020)

   Öğrenci No:              Adı Soyadı:                             ALDIĞI PUAN:                 SÜRE 1 DERS SAATİDİR.     

                                                                ACI

   “Hastalığı boyunca odasına ikide bir girip çıkmıştım. Yanında fazla duramıyordum, ona baktıkça nefes alamıyor gibi oluyordum. Onun acı çekiyor olması yüreğimi paramparça ediyordu.

     Hastanedeki bilmem kaçıncı günü hastalığı daha da ağırlaştı. Hep kendini kaybetmiş gibi oluyordu. İri gözlerini tavana dikiyor ve bazen saatlerce yanı başındaki biriyle konuşuyordu. Konuşuyordu ama anlaşılmıyordu cümleleri. Kelimelerden çok hırıltı çıkıyordu çatlak dudakları arasından. Hırıltılı sesi mezara benzeyen bu küçük hastane odasında duvarlara çarparak yankılanıyordu.

      Tarifi imkânsız acılar çektiği her halinden belliydi. Hele o inlemeleri ruhumu delik deşik ediyordu. Ondan önce ben ölmeyi isterdim. Çok dua ettim : “Rabbim, benim ömrümü al ona ver, onun acılarını, hastalığını bana ver. Onun yerine beni al…”                                                                                                                         Selim Savaş Karakaş-Kalbini Bırak da Git

 1- Aşağıdaki soruları yukarıdaki hikâyeye göre cevaplayınız.   

 a-Okuduğunuz hikâye hangi bakış açısı ile yazılmıştır? (5 puan)……………………………………………

 b-Yukarıdaki hikâyede ,hikayenin yapı unsurlarından hangileri vardır? Yazınız.    (5 puan) 

2. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz? (12puan)

a)  Ülkemizde Denizlili veya Şanlıurfalı kişiler bazı kelimeleri değişik şekillerde söylerler. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine……………………..denir.

b) Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle ………………………..diller grubunda köken bakımından………………………….dil grubunun……………………dilleri ailesinde yer alır.

c) Ömer Seyfettin edebiyatımızda …………hikayesinin , Sait Faik Abasıyanık ……………… hikayesinin temsilcileridir.

    Öğretmen sınıfta öğrencilere” Ömer Seyfettin’in öykülerinden birini okuyun.” dedi. Öğrenciler “Peki öğretmenim.” diye cevap verdiler.

3- Bu konuşmada gerçekleşen iletişimin ögelerini yazınız. (10 puan)

Gönderici:                                   Dönüt  :

Alıcı        :                              İleti:                        Bağlam :

 Sabahın dördünde yazı makinemin başına geçtiğim için, bu ses, bu kara, yağmura, ayaza kafa tutan bu canlı, bu pırıl pırıl ses beni yazı makinemin başında bulurdu. Gazete paralarını akşamdan masamın kıyısına koyduğum için, bekletmez, koşardım sokak kapısına. Gazetelerimi önceden hazırlamış olurdu. Uzatır, paraları alır, saymaya filan lüzum görmeden cebine atar, donmuş burnu buhar kazanı gibi tüterek uzaklaşırken, canlı, yaşam dolu sesiyle sokağı gene neşelendirirdi:

“Gazete, havadiis!”                                                                        ELLİ KURUŞ(ORHAN KEMAL)

4-Yukarıda verilen hikaye, hikaye çeşitlerinden hangisinin özelliğini yansıtmaktadır? Yazınız.(8P)

5- “Hikaye ve romanlarda “ öyküleme ( anlatma tekniği), gösterme ( sahneleme tekniği ), diyalog,  iç monolog(iç konuşma), iç diyalog,  iç çözümleme, özetleme, bilinç akışı, geriye dönüş tekniği “gibi anlatım tekniklerinden yararlanılır.”

Aşağıda verilen paragraflarda hangi anlatım tekniklerinden yararlanıldığını yazınız.(10p)

a-Fakat o ısrar etti :

– Sana mutlaka bir şey yapmalıyım Mürşit.

Ben cevap vermeyerek gülümsüyordum. Birdenbire aklıma kızım Zehra geldi.

-Bana hakikaten bir iyilik yapmak istiyor musun, dedim.

-Elbette…Ona ne şüphe?

………………………………………..

b- Eski ahbaplara muamelem daima böyledir. Onların ben halde bir adamla konuşmak istemeyecekleri muhakkak olduğu için ben daha evvel davranıp kaçarım. Bilmem niçin? Tanımadığım insanlardan yardım istemek bana zor gelmez. Fakat eski bildiklerinden ölesiye utanıyorum. Başımı çevirmiş, ellerimle parmaklığa dayanarak denize bakmaya çalışmıştım.

……………………………………………………….

 6-Okumak önemlidir. Okumayan topluluklar gelişemez. Çağın gerisinde kalır. Bu yüzden medeniyeti yakalamak ve diğer ülkelerden geri kalamamak için okumalıyız.

   Bu paragrafın ana düşüncesi nedir? Yazınız.(10p)

 1.metin:             “Karşı dağlarda tutuşmuş gül bahçeleri

                             Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.”

2.metin:Akdeniz Bölgesi bu mevsimde çok yağış alır.

7-Yukarıda verilen metinler ,metin çeşitlerinden hangilerine girmektedir? Yazınız.(edebi metin-öğretici metin)(10p)

8-Aşağıdaki cümlelerde bulunan yazım yanlışlarını bularak doğrularını yazınız.(10p)

a-Almanya’da onüç gün kaldığını banada söylememişdi.

b-Atabey İlçesini terkedenlerle hiçkimse konuşmadı mı?

BİNGÖL ÇOBANLARI

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.

Bu dağların en eski âşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan doldurur destimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla…

9-Yukarıdaki şiirde bulunan isim tamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız.(10p)

10-Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getirerek bu noktalama işaretlerinin işlevlerini yazınız.(10p)

“Ali(   )dayımın oğlu(   )dün buraya geldi(   )

İndirmek için Tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.