SÖZCÜKTE ANLAM KONU TESTİ 2

1. Günümüzde bilgi küpe konarak ulaşılan önemsiz söylentiymiş gibi muameleler görmeye başladı. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum bilgiyi belirli bir araştırma sorgulama sonucunda elde edilen verilerin birleştirilmesi ile oluşan insanı aydınlatan, ufkunu genişleten ortaya atılmış olgular benim için bilgidir.

Yukarıdaki metinde “ küpe konarak ulaşılan” deyimiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alaycı bir tavırla bakmak

B) Dikkatsiz bir şekilde incelemek

C) Eleştirecek bir taraf bulamamak

D) Emek sarf etmeden ulaşmak

E) Yeterince önem vermemek

2. Sağlık önemini asla yitirmeyecek devamlılığı olan ağır bir alandır. Örneğin bir insan neşteri kullanmayı kesmeyi, dikmeyi ne kadar iyi bilirse bilsin bunu uygularken midesi almayabilir. O yüzden sağlık ile ilgili meslekler aynı zamanda bir cesaret işidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Terim anlam

B) Somutlama

C) Karşıt anlam

D) Deyim

E) Mecaz anlam  

3. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklı kullanılmıştır?

A) Bir zamanlar burada koşuşturan o tatlı çocuk güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuş.

B) Üst komşumuzla geçen yıl çok samimi Olmamıza rağmen bu yıl hiç ses seda yok.

C) Bugün iş görüşmesine gelen kılık kıyafeti düzgün beyfendi oldukça kötü bir özgeçmiş bırakıp gitmiş.

D) Bugün sahiplenmeye gittiğimiz köpek diğerlerinden çok farklı akıllı uslu oturan bir köpekti.

E) Hafta sonu piknik için gittiğimiz ormanlık alanın yolu o kadar kötüydü ki dönüşte bata çıka akşama kadar anca geldik.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

A) Bu kadar saat ders işlememize rağmen hala herkesin kafasına tam oturmamıştı.

B) Bir şiir her şeyden önce insanın içinde Farklı duygular uyandırmalıdır.

C) Yaşlı teyzenin gözlerinde ki o acı dolu bakış içimde çok garip bir his oluşturdu.

D) Eskişehir’e gidildiğinde mutlaka çiğ börek yenmesi gerekir.

E) Kaktüs hem bakımı kolay hem de radyasyonu azaltan güzel görünümlü bir bitki.

5. “Abisine sinirle söylediği o ağır sözlerden çok geçmeden o da pişman oldu “ cümlesinde görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır?

A) Bol bol yiyen bel bel bakar

B) Keskin sirke küpüne zarar

C) Acele ile menzil alınmaz

D) Eğri otur doğru söyle

E) Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz

6. I.   Annem takı takmayı ve takılar yapmayı çok sever.

II.  Arkadaşlarıyla arasındaki sorunu çok fazla kafasına takıyor.

III. Düğünde gelinin kız kardeşi büyük altın takmış.

IV. Dayımın yakınım dediği insanlar yüklü miktarda borç taktı.

V. Çok fazla ders çalıştığı için ona sürekli isim takıyorlar.

“Takmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanmıştır?

  1. 1           B) 2.               C)3.                  D) 4.               E) 5

7. “ Aramızdaki soğuk rüzgarlar estiğinin herkes farkındaydı.” cümlesindeki “soğuk” sözcüğün anlamca karşılığı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bu soğukta sıcak bi çorba çok iyi gelirdi doğrusu.

B) Havanın sıcak olmasıyla bütün planları erteledik

C) Yeni gelen öğretmenin bu sıcak davranışları ilk dersten bütün sınıfı etkilemişti.

D) Kendi çok üstün görüyor her önüne gelenle soğuk bi tavırla konuşuyor.

E) Bu soğuk hava da dışarı da kalan hayvanlara içim acıyor.

8. I.   Teyzesi o ilkokula başladığı zamanlarda yaşıyordu.

II.   Su aygırları yapıları gereği suda veya karada yaşayabilirler.

III.  Onlar yıllardır Eskişehir’in küçük bir köyünde yaşıyor.

IV.  Bu sınavın iptal edileceğini anladığımız zaman sınıfça yaşadık.

V.   Depremden sonra o korku dolu anları anlatırken adeta o anı tekrar yaşıyordu.

“Yaşamak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)1               B)2                C)3                D)4               E)5

9. Bazı insanlar dedikodu olayını fazla abartmaya başladılar bazı olayları anlatırken küçük bir olaya bir sürü şey ekliyorlar, bu yaptıklarına ………… denir. Zaten bu kişiler ……… kişilerdir. Sonra da dediği şeyler ondan bilinmesin diye ……… diyip hemen kendilerini kurtarırlar.

Bu parçadaki boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangileri getirilemez?

I. ağzında bakla ıslanmamak

II. yalana şerbetli

III. Bire bin katmak

IV. Yalan yere yemin etmek

V. Yalancısı olmak

A) II. ve IV.     B) I. ve V.         C) I. ve III.          

D)I. ve IV.      E)III. ve IV.

10. Çiçek benim her zaman vazgeçilmezim olmuştur. Özellikle kaktüslerin yeri çok ayrıdır benim için. Çiçek git geçmemeliyiz yerleri beğenmedikleri anda hemen kollarını indirip küserler, bazılarının kökleri çok bakımı ister. Daha  bir çok şey var çiçeklerle alakalı bilmediğimiz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Terim anlam

B) Ad aktarması

C) Özel anlam

D) Mecaz anlam   

E) Yan anlam

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

A) Allah bilir ama kul da sezer.

B) Bal tutan parmağını yalar.

C) Acele işe şeytan karışır.

D) Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamış.

E) Eşek derviş olmaz odun çekmekle tekkeye, deve hacı olmaz gidip gelmekle Mekke’ye.

12. Aşağıdaki altı sözcüklerden hangisi terim anlamında kullanılmıştır?

A) Yol o kadar uzundu ki arabadaki herkes çok bunaldı.

B) Isparta yukarıdan bakıldığında çok düz bir arazi üstünde kurulu gözüküyor.

C) Duvara yeni aldığımız tablolar için matkap aradık ama koca apartmanda hiç kimsede yokmuş

D) Fotoğraf çekinmek için en güzel saat akşam güneşin battığı saatlerdir.

E) Kedilerin de insanlar gibi dişlerinin çıktığını bilmiyordum bir kedi sahibi olunca öğrendim

13.  • Kasım’da doğduğum için burcum akrep çıkıyor ama özelliklerini çokta taşımıyorum.

• Adam gittiği yerde hiçbir şeye para ödememek için resmen direkle sanırsın cebinde akrep var

•  Her gördüğümüz akrep zehirli değildir birçok akreptir olmasına rağmen çok az bir tür zehirlidir.

Yukarıdaki cümlelerde geçen “akrep” sözcüğünün anlamı aşağı gel seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Mecaz anlam, mecaz anlam,  gerçek anlam

B) Gerçek anlam, yan anlam, terim anlam

C) Yan anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

D) Terim anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

E) Terim anlam, yan anlam, gerçek anlam      

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem yan hem gerçek anlamda kullanılabilecek bir söz yoktur?

A) Kan aldırdığım için bütün gün kolumda bir ağrı vardı.

B) Bugün hafif bir esinti var hava da sabahtan kalkıp yürüyüş yapmalıyız bence

C) Kar yağdığında yokuşun başından aşağı kaymayı herkes biraz özlemiştir.

D) Kuşların kanatları her zaman beni çok etkilemiştir

E) Birçok spor dalında ne kadar çok başarımız varsa birçok sanat dalında da bir o kadar başarılıyız.

15. • Akşam saatlerinde hapishanenin banyosundan gizlice kaçmış.

• Yardıma muhtaç Çocuklar için hiçbir masraftan kaçınmadı.

• Yılan bizi görünce hemen deliye kaçtı.

• Olanları dedikten sonra hepimizin neşesi kaçmıştı.

• Sahiplendiğimiz köpek yabancı birini gördüğünde hemen yuvasına kaçıyor.

“Kaçmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)1             B)2            C)3              D)4              E)5  

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen anlam türü ile altı çizili sözcük kullanımı birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Önce yaptıklarından sonra kuru bir özür dileyip geçti (mecaz anlam)

B) Ağlamaktan konuşamıyordu bile üstü başı kirlenmişti önce bir temizlenmesi gerektiğini söyledik (ikileme )

C) İstanbul’a ilk gittiğimiz de hiçbir yeri bilmediğimizden önümüzdeki her dükkâna yer sorduk (dolaylama )

D) İki saattir oturuyoruz kimse televizyonu açmak için düğmeye basmadı bile (yan anlam)

E) Sınıfta herkesin içinde rencide edilince çocuğun gururu kırıldı (somutlaşma)

17. Özenle ektiğim bahçeye gözüm gibi bakardım bütün bitkilere aşılar yapmama iki günde bir düzenli olarak sulamama rağmen bir rüzgârlı hepsi mahvolmuş.

Bu cümlede altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

B) Ara vermeksizin

B) Ard Arda

C) Gün aşırı

D) Duraksamadan

E) Gün atlamadan

18. 1- huylu huyundan vazgeçmez.

2- Ağaç yaprağıyla gürler.

3- mızrak çuvala sığmaz.

4- ağrıyan baş ağrıyan göz gizlenmez.

5- tek kanatla kuş uçmaz.

Atasözleri eşleştirildiğinde yukarıdaki atasözlerinden hangisi dışarıda kalır?

A)1.              B)2.             C)3.            D)4.            E)5.  

19. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması yapılmamıştır?

A) Anadolu uzun yıllar boyunca farklı birçok millete ev sahibi olmuştur.

B) Gençlik kafası ve yüreğiyle toplumun güvencesidir.

C) Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal

D) Isparta, Eğirdir Göl’ündeki kirlenmeye sessiz kalmadı.

E) Gözde sporcu yine ülkemizi gururlandıracak başarılara imza attı.

Cevaplar: 1.D      2.C      3.E      4.A      5.D      6.E      7.C      8.C      9.D      10.B

11.A         12.C    13.D    14.B    15.A    16.C    17.C    18.A    19.E   

2. Sağlık önemini asla yitirmeyecek devamlılığı olan ağır bir alandır. Örneğin bir insan neşteri kullanmayı kesmeyi, dikmeyi ne kadar iyi bilirse bilsin bunu uygularken midesi almayabilir. O yüzden sağlık ile ilgili meslekler aynı zamanda bir cesaret işidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Terim anlam

B) Somutlama

C) Karşıt anlam

D) Deyim

E) Mecaz anlam  

3. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklı kullanılmıştır?

A) Bir zamanlar burada koşuşturan o tatlı çocuk güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuş.

B) Üst komşumuzla geçen yıl çok samimi Olmamıza rağmen bu yıl hiç ses seda yok.

C) Bugün iş görüşmesine gelen kılık kıyafeti düzgün beyfendi oldukça kötü bir özgeçmiş bırakıp gitmiş.

D) Bugün sahiplenmeye gittiğimiz köpek diğerlerinden çok farklı akıllı uslu oturan bir köpekti.

E) Hafta sonu piknik için gittiğimiz ormanlık alanın yolu o kadar kötüydü ki dönüşte bata çıka akşama kadar anca geldik.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

A) Bu kadar saat ders işlememize rağmen hala herkesin kafasına tam oturmamıştı.

B) Bir şiir her şeyden önce insanın içinde Farklı duygular uyandırmalıdır.

C) Yaşlı teyzenin gözlerinde ki o acı dolu bakış içimde çok garip bir his oluşturdu.

D) Eskişehir’e gidildiğinde mutlaka çiğ börek yenmesi gerekir.

E) Kaktüs hem bakımı kolay hem de radyasyonu azaltan güzel görünümlü bir bitki.

5. “Abisine sinirle söylediği o ağır sözlerden çok geçmeden o da pişman oldu “ cümlesinde görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır?

A) Bol bol yiyen bel bel bakar

B) Keskin sirke küpüne zarar

C) Acele ile menzil alınmaz

D) Eğri otur doğru söyle

E) Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz

6. I.   Annem takı takmayı ve takılar yapmayı çok sever.

II.  Arkadaşlarıyla arasındaki sorunu çok fazla kafasına takıyor.

III. Düğünde gelinin kız kardeşi büyük altın takmış.

IV. Dayımın yakınım dediği insanlar yüklü miktarda borç taktı.

V. Çok fazla ders çalıştığı için ona sürekli isim takıyorlar.

“Takmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanmıştır?

  1. 1           B) 2.               C)3.                  D) 4.               E) 5

7. “ Aramızdaki soğuk rüzgarlar estiğinin herkes farkındaydı.” cümlesindeki “soğuk” sözcüğün anlamca karşılığı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bu soğukta sıcak bi çorba çok iyi gelirdi doğrusu.

B) Havanın sıcak olmasıyla bütün planları erteledik

C) Yeni gelen öğretmenin bu sıcak davranışları ilk dersten bütün sınıfı etkilemişti.

D) Kendi çok üstün görüyor her önüne gelenle soğuk bi tavırla konuşuyor.

E) Bu soğuk hava da dışarı da kalan hayvanlara içim acıyor.

8. I.   Teyzesi o ilkokula başladığı zamanlarda yaşıyordu.

II.   Su aygırları yapıları gereği suda veya karada yaşayabilirler.

III.  Onlar yıllardır Eskişehir’in küçük bir köyünde yaşıyor.

IV.  Bu sınavın iptal edileceğini anladığımız zaman sınıfça yaşadık.

V.   Depremden sonra o korku dolu anları anlatırken adeta o anı tekrar yaşıyordu.

“Yaşamak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)1               B)2                C)3                D)4               E)5

9. Bazı insanlar dedikodu olayını fazla abartmaya başladılar bazı olayları anlatırken küçük bir olaya bir sürü şey ekliyorlar, bu yaptıklarına ………… denir. Zaten bu kişiler ……… kişilerdir. Sonra da dediği şeyler ondan bilinmesin diye ……… diyip hemen kendilerini kurtarırlar.

Bu parçadaki boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangileri getirilemez?

I. ağzında bakla ıslanmamak

II. yalana şerbetli

III. Bire bin katmak

IV. Yalan yere yemin etmek

V. Yalancısı olmak

A) II. ve IV.     B) I. ve V.         C) I. ve III.          

D)I. ve IV.      E)III. ve IV.

10. Çiçek benim her zaman vazgeçilmezim olmuştur. Özellikle kaktüslerin yeri çok ayrıdır benim için. Çiçek git geçmemeliyiz yerleri beğenmedikleri anda hemen kollarını indirip küserler, bazılarının kökleri çok bakımı ister. Daha  bir çok şey var çiçeklerle alakalı bilmediğimiz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Terim anlam

B) Ad aktarması

C) Özel anlam

D) Mecaz anlam   

E) Yan anlam

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

A) Allah bilir ama kul da sezer.

B) Bal tutan parmağını yalar.

C) Acele işe şeytan karışır.

D) Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamış.

E) Eşek derviş olmaz odun çekmekle tekkeye, deve hacı olmaz gidip gelmekle Mekke’ye.

12. Aşağıdaki altı sözcüklerden hangisi terim anlamında kullanılmıştır?

A) Yol o kadar uzundu ki arabadaki herkes çok bunaldı.

B) Isparta yukarıdan bakıldığında çok düz bir arazi üstünde kurulu gözüküyor.

C) Duvara yeni aldığımız tablolar için matkap aradık ama koca apartmanda hiç kimsede yokmuş

D) Fotoğraf çekinmek için en güzel saat akşam güneşin battığı saatlerdir.

E) Kedilerin de insanlar gibi dişlerinin çıktığını bilmiyordum bir kedi sahibi olunca öğrendim

13.  • Kasım’da doğduğum için burcum akrep çıkıyor ama özelliklerini çokta taşımıyorum.

• Adam gittiği yerde hiçbir şeye para ödememek için resmen direkle sanırsın cebinde akrep var

•  Her gördüğümüz akrep zehirli değildir birçok akreptir olmasına rağmen çok az bir tür zehirlidir.

Yukarıdaki cümlelerde geçen “akrep” sözcüğünün anlamı aşağı gel seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Mecaz anlam, mecaz anlam,  gerçek anlam

B) Gerçek anlam, yan anlam, terim anlam

C) Yan anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

D) Terim anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

E) Terim anlam, yan anlam, gerçek anlam      

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem yan hem gerçek anlamda kullanılabilecek bir söz yoktur?

A) Kan aldırdığım için bütün gün kolumda bir ağrı vardı.

B) Bugün hafif bir esinti var hava da sabahtan kalkıp yürüyüş yapmalıyız bence

C) Kar yağdığında yokuşun başından aşağı kaymayı herkes biraz özlemiştir.

D) Kuşların kanatları her zaman beni çok etkilemiştir

E) Birçok spor dalında ne kadar çok başarımız varsa birçok sanat dalında da bir o kadar başarılıyız.

15. • Akşam saatlerinde hapishanenin banyosundan gizlice kaçmış.

• Yardıma muhtaç Çocuklar için hiçbir masraftan kaçınmadı.

• Yılan bizi görünce hemen deliye kaçtı.

• Olanları dedikten sonra hepimizin neşesi kaçmıştı.

• Sahiplendiğimiz köpek yabancı birini gördüğünde hemen yuvasına kaçıyor.

“Kaçmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)1             B)2            C)3              D)4              E)5  

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen anlam türü ile altı çizili sözcük kullanımı birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Önce yaptıklarından sonra kuru bir özür dileyip geçti (mecaz anlam)

B) Ağlamaktan konuşamıyordu bile üstü başı kirlenmişti önce bir temizlenmesi gerektiğini söyledik (ikileme )

C) İstanbul’a ilk gittiğimiz de hiçbir yeri bilmediğimizden önümüzdeki her dükkâna yer sorduk (dolaylama )

D) İki saattir oturuyoruz kimse televizyonu açmak için düğmeye basmadı bile (yan anlam)

E) Sınıfta herkesin içinde rencide edilince çocuğun gururu kırıldı (somutlaşma)

17. Özenle ektiğim bahçeye gözüm gibi bakardım bütün bitkilere aşılar yapmama iki günde bir düzenli olarak sulamama rağmen bir rüzgârlı hepsi mahvolmuş.

Bu cümlede altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

B) Ara vermeksizin

B) Ard Arda

C) Gün aşırı

D) Duraksamadan

E) Gün atlamadan

18. 1- huylu huyundan vazgeçmez.

2- Ağaç yaprağıyla gürler.

3- mızrak çuvala sığmaz.

4- ağrıyan baş ağrıyan göz gizlenmez.

5- tek kanatla kuş uçmaz.

Atasözleri eşleştirildiğinde yukarıdaki atasözlerinden hangisi dışarıda kalır?

A)1.              B)2.             C)3.            D)4.            E)5.  

19. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması yapılmamıştır?

A) Anadolu uzun yıllar boyunca farklı birçok millete ev sahibi olmuştur.

B) Gençlik kafası ve yüreğiyle toplumun güvencesidir.

C) Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal

D) Isparta, Eğirdir Göl’ündeki kirlenmeye sessiz kalmadı.

E) Gözde sporcu yine ülkemizi gururlandıracak başarılara imza attı.

Cevaplar: 1.D      2.C      3.E      4.A      5.D      6.E      7.C      8.C      9.D      10.B

11.A         12.C    13.D    14.B    15.A    16.C    17.C    18.A    19.E   

2. Sağlık önemini asla yitirmeyecek devamlılığı olan ağır bir alandır. Örneğin bir insan neşteri kullanmayı kesmeyi, dikmeyi ne kadar iyi bilirse bilsin bunu uygularken midesi almayabilir. O yüzden sağlık ile ilgili meslekler aynı zamanda bir cesaret işidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Terim anlam

B) Somutlama

C) Karşıt anlam

D) Deyim

E) Mecaz anlam  

3. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklı kullanılmıştır?

A) Bir zamanlar burada koşuşturan o tatlı çocuk güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuş.

B) Üst komşumuzla geçen yıl çok samimi Olmamıza rağmen bu yıl hiç ses seda yok.

C) Bugün iş görüşmesine gelen kılık kıyafeti düzgün beyfendi oldukça kötü bir özgeçmiş bırakıp gitmiş.

D) Bugün sahiplenmeye gittiğimiz köpek diğerlerinden çok farklı akıllı uslu oturan bir köpekti.

E) Hafta sonu piknik için gittiğimiz ormanlık alanın yolu o kadar kötüydü ki dönüşte bata çıka akşama kadar anca geldik.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

A) Bu kadar saat ders işlememize rağmen hala herkesin kafasına tam oturmamıştı.

B) Bir şiir her şeyden önce insanın içinde Farklı duygular uyandırmalıdır.

C) Yaşlı teyzenin gözlerinde ki o acı dolu bakış içimde çok garip bir his oluşturdu.

D) Eskişehir’e gidildiğinde mutlaka çiğ börek yenmesi gerekir.

E) Kaktüs hem bakımı kolay hem de radyasyonu azaltan güzel görünümlü bir bitki.

5. “Abisine sinirle söylediği o ağır sözlerden çok geçmeden o da pişman oldu “ cümlesinde görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır?

A) Bol bol yiyen bel bel bakar

B) Keskin sirke küpüne zarar

C) Acele ile menzil alınmaz

D) Eğri otur doğru söyle

E) Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz

6. I.   Annem takı takmayı ve takılar yapmayı çok sever.

II.  Arkadaşlarıyla arasındaki sorunu çok fazla kafasına takıyor.

III. Düğünde gelinin kız kardeşi büyük altın takmış.

IV. Dayımın yakınım dediği insanlar yüklü miktarda borç taktı.

V. Çok fazla ders çalıştığı için ona sürekli isim takıyorlar.

“Takmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanmıştır?

  1. 1           B) 2.               C)3.                  D) 4.               E) 5

7. “ Aramızdaki soğuk rüzgarlar estiğinin herkes farkındaydı.” cümlesindeki “soğuk” sözcüğün anlamca karşılığı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bu soğukta sıcak bi çorba çok iyi gelirdi doğrusu.

B) Havanın sıcak olmasıyla bütün planları erteledik

C) Yeni gelen öğretmenin bu sıcak davranışları ilk dersten bütün sınıfı etkilemişti.

D) Kendi çok üstün görüyor her önüne gelenle soğuk bi tavırla konuşuyor.

E) Bu soğuk hava da dışarı da kalan hayvanlara içim acıyor.

8. I.   Teyzesi o ilkokula başladığı zamanlarda yaşıyordu.

II.   Su aygırları yapıları gereği suda veya karada yaşayabilirler.

III.  Onlar yıllardır Eskişehir’in küçük bir köyünde yaşıyor.

IV.  Bu sınavın iptal edileceğini anladığımız zaman sınıfça yaşadık.

V.   Depremden sonra o korku dolu anları anlatırken adeta o anı tekrar yaşıyordu.

“Yaşamak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)1               B)2                C)3                D)4               E)5

9. Bazı insanlar dedikodu olayını fazla abartmaya başladılar bazı olayları anlatırken küçük bir olaya bir sürü şey ekliyorlar, bu yaptıklarına ………… denir. Zaten bu kişiler ……… kişilerdir. Sonra da dediği şeyler ondan bilinmesin diye ……… diyip hemen kendilerini kurtarırlar.

Bu parçadaki boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangileri getirilemez?

I. ağzında bakla ıslanmamak

II. yalana şerbetli

III. Bire bin katmak

IV. Yalan yere yemin etmek

V. Yalancısı olmak

A) II. ve IV.     B) I. ve V.         C) I. ve III.          

D)I. ve IV.      E)III. ve IV.

10. Çiçek benim her zaman vazgeçilmezim olmuştur. Özellikle kaktüslerin yeri çok ayrıdır benim için. Çiçek git geçmemeliyiz yerleri beğenmedikleri anda hemen kollarını indirip küserler, bazılarının kökleri çok bakımı ister. Daha  bir çok şey var çiçeklerle alakalı bilmediğimiz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Terim anlam

B) Ad aktarması

C) Özel anlam

D) Mecaz anlam   

E) Yan anlam

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

A) Allah bilir ama kul da sezer.

B) Bal tutan parmağını yalar.

C) Acele işe şeytan karışır.

D) Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamış.

E) Eşek derviş olmaz odun çekmekle tekkeye, deve hacı olmaz gidip gelmekle Mekke’ye.

12. Aşağıdaki altı sözcüklerden hangisi terim anlamında kullanılmıştır?

A) Yol o kadar uzundu ki arabadaki herkes çok bunaldı.

B) Isparta yukarıdan bakıldığında çok düz bir arazi üstünde kurulu gözüküyor.

C) Duvara yeni aldığımız tablolar için matkap aradık ama koca apartmanda hiç kimsede yokmuş

D) Fotoğraf çekinmek için en güzel saat akşam güneşin battığı saatlerdir.

E) Kedilerin de insanlar gibi dişlerinin çıktığını bilmiyordum bir kedi sahibi olunca öğrendim

13.  • Kasım’da doğduğum için burcum akrep çıkıyor ama özelliklerini çokta taşımıyorum.

• Adam gittiği yerde hiçbir şeye para ödememek için resmen direkle sanırsın cebinde akrep var

•  Her gördüğümüz akrep zehirli değildir birçok akreptir olmasına rağmen çok az bir tür zehirlidir.

Yukarıdaki cümlelerde geçen “akrep” sözcüğünün anlamı aşağı gel seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Mecaz anlam, mecaz anlam,  gerçek anlam

B) Gerçek anlam, yan anlam, terim anlam

C) Yan anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

D) Terim anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

E) Terim anlam, yan anlam, gerçek anlam      

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem yan hem gerçek anlamda kullanılabilecek bir söz yoktur?

A) Kan aldırdığım için bütün gün kolumda bir ağrı vardı.

B) Bugün hafif bir esinti var hava da sabahtan kalkıp yürüyüş yapmalıyız bence

C) Kar yağdığında yokuşun başından aşağı kaymayı herkes biraz özlemiştir.

D) Kuşların kanatları her zaman beni çok etkilemiştir

E) Birçok spor dalında ne kadar çok başarımız varsa birçok sanat dalında da bir o kadar başarılıyız.

15. • Akşam saatlerinde hapishanenin banyosundan gizlice kaçmış.

• Yardıma muhtaç Çocuklar için hiçbir masraftan kaçınmadı.

• Yılan bizi görünce hemen deliye kaçtı.

• Olanları dedikten sonra hepimizin neşesi kaçmıştı.

• Sahiplendiğimiz köpek yabancı birini gördüğünde hemen yuvasına kaçıyor.

“Kaçmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A)1             B)2            C)3              D)4              E)5  

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen anlam türü ile altı çizili sözcük kullanımı birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Önce yaptıklarından sonra kuru bir özür dileyip geçti (mecaz anlam)

B) Ağlamaktan konuşamıyordu bile üstü başı kirlenmişti önce bir temizlenmesi gerektiğini söyledik (ikileme )

C) İstanbul’a ilk gittiğimiz de hiçbir yeri bilmediğimizden önümüzdeki her dükkâna yer sorduk (dolaylama )

D) İki saattir oturuyoruz kimse televizyonu açmak için düğmeye basmadı bile (yan anlam)

E) Sınıfta herkesin içinde rencide edilince çocuğun gururu kırıldı (somutlaşma)

17. Özenle ektiğim bahçeye gözüm gibi bakardım bütün bitkilere aşılar yapmama iki günde bir düzenli olarak sulamama rağmen bir rüzgârlı hepsi mahvolmuş.

Bu cümlede altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

B) Ara vermeksizin

B) Ard Arda

C) Gün aşırı

D) Duraksamadan

E) Gün atlamadan

18. 1- huylu huyundan vazgeçmez.

2- Ağaç yaprağıyla gürler.

3- mızrak çuvala sığmaz.

4- ağrıyan baş ağrıyan göz gizlenmez.

5- tek kanatla kuş uçmaz.

Atasözleri eşleştirildiğinde yukarıdaki atasözlerinden hangisi dışarıda kalır?

A)1.              B)2.             C)3.            D)4.            E)5.  

19. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması yapılmamıştır?

A) Anadolu uzun yıllar boyunca farklı birçok millete ev sahibi olmuştur.

B) Gençlik kafası ve yüreğiyle toplumun güvencesidir.

C) Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal

D) Isparta, Eğirdir Göl’ündeki kirlenmeye sessiz kalmadı.

E) Gözde sporcu yine ülkemizi gururlandıracak başarılara imza attı.

Cevaplar: 1.D      2.C      3.E      4.A      5.D      6.E      7.C      8.C      9.D      10.B

11.A         12.C    13.D    14.B    15.A    16.C    17.C    18.A    19.E   

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.