Paragrafta Anlatım özellikleri

ÖZGÜNLÜK: Anlatımın kendine ait olması, birini taklit etmesidir. Kişinin kendine has bir üslubu olması özgün olduğu göstermektedir.

Onun imzasına eserin her yerinde rastlamak mümkün.
Onun geçtiği yollarda daha öncesinden hiçbir iz bulamazsınız.
Yazdığı her eserde onun imzasını görüyoruz

İÇTENLİK (DOĞALLIK): Yazarın samimi, içten bir üslup kullanması ve okuyucu tarafından hissedilmesidir.

Onun eserlerini okurken sanki ailemden biriyle konuşuyor gibi oluyorsunuz.
Bu eserin dilinde yapmacılıktan zerre bulamazsınız.

SADELİK (YALINLIK): Söz sanatlarından, mecazlardan, süslü ifadelerden arındırılmış bir dil kullanılmasıdır.

Yolun her iki tarafında çiçek açmış meyve ağaçları vardı.
Yolun her iki tarafında gelenleri selamlayarak karşılayan, üzerlerine rengarenk kıyafetlerini giymiş meyve ağaçları karşılıyor sizi. (Yalın (sade) bir cümle değildir.)

AÇIKLIK: Tek anlam çıkartılan cümleler açık cümlelerdir.

Yazarın cümlelerinde gayet açık bir anlatım var. 
Ne anlatmak istediyse onu hemen anlayabiliyoruz.
Babası Ali’yi amcasının yanına gönderdi. 
(Ali'nin amcası mı  yoksa babasının amcası mı?)

AKICILIK: Söylenmesi (teleffuzu) zor sözcüklerin olmadığı metinler akıcıdır. Zor söylenen sözcükler akıcılığı bozar.

Yazarın her eserinde olduğu gibi bu eserinde de cümleler su gibi akıp gidiyor.

DURULUK: Cümlede gereksiz sözcük kullanmak duruluk ilkesine aykırıdır.

Onunla ilk tanıştığım günü hala hatırlıyorum. (tanışma  zaten ilk olur, ilk sözcüğü gereksiz.)
Gizli sırlarımı ortaya döktü.

YOĞUNLUK (ÖZLÜLÜK): Az sözle çok fazla şeyin anlatıldığı cümleler özlü cümlelerdir. Atasözleri yoğun (özlü) bir anlatıma sahiptir.

Sakla samanı gelir zamanı.
Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

KALICILIK: Bir eserin yıllar sonra da hala okunuyor olması o eserin kalıcı olduğunu gösterir.

Sanatçı yıllar öncesinden çağımıza ışık tutuyor.
Yüzyıl önce yazılmış bu eser hala güncelliğini korumaktadır.

TUTARLILIK: Anlatımda birbiriyle çelişen düşüncelerin bulunmamasıdır. Önceki cümlelerde söylediği düşüncenin tersini söylemek tutarlılığı bozar

Bir önceki cümlede söylediklerini bir sonraki cümlede kendisi eleştiriyor.
Ne yazık ki yazar, yapılmamasını istediği şeyleri kendisi yapmış.


EVRENSELLİK: İşlenen konunun sadece bir toplumu veya toplumun bir kesimi değil tüm insanlığı ilgilendirecek şekilde ele alınmasıdır.

Onun romanlarını bir Fransız, bir Rus hatta bir Alman bile kendi ailesindeki bir olayı okuyormuş gibi ilgi ile okuyabilir.

SÜRÜKLEYİCİLİK: Anlatılanların okurun merakını sürekli canlı tutmasıdır.

ETKİLEYİCİLİK:
 Okunan eserin kişi üzerinde uzun süre etkisini kaybetmemesidir.

İNANDIRICILIK:
 Söylenenlerin okuyucu tarafından kabullenilmesidir.

Diğer paragraf konuları:

1. Paragrafta Anlatım Teknikleri

2. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

3. Paragrafta Konu – Ana Düşünce – Başlık

4. Paragrafta Yapı

5. Paragrafta Yardımcı Düşünceler

6. Paragrafta Anlatım Özellikleri

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.