NOKTALAMA İŞARETLERİ KONU TESTİ 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?

A) Odadan çıkıp, hızla bahçeye indi.

B) İnci, dişlerini güzelce fırçaladı.

C) Sonunda kedisine bir isim buldu: Pamuk.

D) Oğuz Bey; işçileri, memurları, güvenlikçileri uyardı.

E) Shakespeare (Şekspir) çok önemli bir sanatçıdır.

I. Erdem, ödevlerini yaptın mı?

II. Nazan, balkondaki çiçeklere su döktü.

III. Onunla hemen konuş, dedi.

IV. Yorgundu, bugün evden çıkmadı.

V. Bu, okulda en sevdiği kişiydi.

2. Numaralanmış cümleler de “virgül” kaç farklı görevde kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Bize ( ) Namık Kemal’in ( ) Cezmi ( ) adlı eseri tarihi bir romandır ( ) ( ) dedi.

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (“) (-) (-) (.) (”)

B) (:) (“) (”) (,) (.)

C) (“) (‘) (‘) (.) (”)

D) (“) (,) (,) (.) (”)

E) (“) (( ) ( )) (.) (”)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

A) Bu kitapları okursan, konu ile ilgili bilgi sahibi olursun.

B) Muallim-öğretmen-yabancı kökenli bir sözcüktür.

C) Evin önünde bir kulübe. Etrafında ağaçlar…

D) Bu konuyu araştırıp, uzmanlara sorup sunumunu yapabilirsin.

E) Aldı kitapçıdan dergi, roman, öykü…

4. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti (‘) ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Polonya, Avrupa Birliğine üye mi?

B) Ali, 10 m²’nin hesabını yapamadı.

C) Türkiye’miz bu bölgede tektir.

D) Atatürk Mayıs’ın 19’unda Samsun’a çıktı

E) Bunu Mine Hanım’a sormalısın.

I. Kuşada’mızın kıymetini bilelim.

II. İngilizce’de yabancı kökenli sözcükler var mı?

III. 10 km. ileride bir köprü var.

IV. Planlı hareket ederek, çok çalışarak başarılı oldu.

V. Almanlar’ın bu olaya bakış açısı nasıldır?

5. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?

A)  I. B) II. C) III. D) IV.   E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışları vardır?

A) Yaramaz; küçük kardeşini rahat bırakmıyordu.

B) Şenol hoca; Necip, Selçuk ve Olcay’ı uyardı.

C) Edebiyat denince iki şey aklımıza gelir: Roman ve şiir. 

D) J. J. Rousseau – Russo – eserlerinde modern insan anlatmıştır.

E) Aslı, çok başarılı (!) biriydi.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül” yanlış kullanılmıştır?

A) Bu eserleri inceleyebilirsin, dedi.

B) İsmet, dayımın oğlu, dün bizdeydi.

C) Fatma Hanım son derste “-lar,-ler“ ikinin işlevini anlattı.

D) Onun arkadaşları, yarın Eğirdir‘e gidecek.

E) İlk radyomuz büyük, hantal bir kutuydu.

Lisedeyken bazı eserleri ( ) Suç ve Ceza ( ) roman ( ), İlyada ( ) destan ( ), Hamlet ( ) tiyatro ( ) ( ) okumuştum.

8. Bu cümlede ayraçlar belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelebilir?

A) (“) (( ) ( )) (( ) ( )) (( ) ( )) (( ) ( )) (”)

B) ([) (( ) ( )) (( ) ( )) (( ) ( )) (( ) ( )) (])

C) ([) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (])

D) (“) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (”)

E) (( ) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ( ))

9. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı yoktur?

A) Küçük, kuru bir ağaca çıktı.

B) Orada herkes vardı. Halalar, dayılar, kuzenler…

C) Deneme; fıkra, söyleşi ve makaleden farklıdır.

D) Buraya gelirken, köyün girişinde onları gördüm.

E) Evin önünde bir at arabası. Üstünde çocuklar…

10. Shakespeare ( ) ( ) Benim için( ) Hamlet ( ) çok önemlidir ( ) ( ) dedi ( )

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) Nokta B) Tırnak C) Tek tırnak D) Virgül E) İki nokta

I. Oğuz, bunları depoya taşı.

II. Kitap, insanlar için ışıktır.

III. Zil sesi, gramofon sesi duydum.

IV. Elma, en sevdiğim meyve, burada fazlasıyla yetiştiriliyor.

V. Her gün spor yapmalısın, dedi

11. Numaralanmış cümlelerde virgül kaç farklı görevde kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi (-) farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini hiç kaçırmazdı.

B) Bolu – Gerede yolunun 5. Km’sinde yol yapım çalışması var.

C) 2000 – 2010 yılları arasında Kayseri’de görev yaptım.

D) Osmanlı – Rus ilişkilerinin tarihimizde önemli yeri vardır.

E) Mehmet Akif – milli şairimiz – ile ilgili sunum hazırladım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmamıştır?

A) Ne kızı verir, ne dünürü küstür. 

B) Yaz geldi mi, denize girebiliriz.

C) Çocuğunu yalnız bırakıp, memleketten ayrıldı.

D) Toprağa bakarsam, dua alırım.

E) Genç, adama güzel sözler söyledi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın (:) kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşar Kemal’in en ünlü eseri şudur: İnce Mehmet

B) Karagöz oyununda asıl iki karakter vardır: Karagöz ve Hacivat.

C) Bu ilacın faydaları vardır: Bunlardan birkaçını sizle paylaşmak istiyorum.

D) Şairler ona yeni bir at takmıştı: Deli Ozan.

E) Bir atasözümüzde şöyle der: Yiğidi öldür hakkını yeme.
15. Aşağıdakilerden hangisi üç noktanın (…) kullanım yerlerinden biri değildir?

A) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda

B) Söylenmek istenmeyen sözlerin yerine

C) Alıntılar da atlanan bölümleri göstermek için

D) Bir söze alay ve kinaye anlamı vermek için

E) Bazı örnekler sıralandıktan sonra “gibi“ anlamını vermek için

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.