İLETİŞİM

İnsanlar arasında veya insan ile diğer canlı, cansız varlıklar arasında geçen her türlü duygu, düşünce ve bilgi alış verişine iletişim denir.

İnsanlar her an iletişim içindedir. Kişiler arasında, sosyal çevre ile veya doğa ile arasında hep bir iletişim vardır. İletişim insanları sosyal çevreye bağlayan en büyük güçtür.

İnsanların anlamlı veya anlamsız çıkardıkları sesler, Jest ve mimikler, semboller, resimler işaretler, kılık kıyafet iletişim şekillerine birer örnektir.

İletişimin Ögeleri

İletişimin gönderici ve alıcı olmak üzere iki temel ögesi vardır. İletişimin gerçekleşmesi için bir ileti gönderilmeli, birileri tarafından da bu ileti (mesaj) alınmalıdır.

Gönderici: İletişimi başlatan, iletiyi gönderen taraftır.

Alıcı: Göndericinin göndermiş olduğu iletiyi alan kişi veya kişilerdir.

İleti (Mesaj): Göndericinin alıcıya iletmek istediği duygu, düşünce ve istektir.

Kanal: Göndericinin alıcıya gönderdiği mesajı ulaştırma şekli, kullandığı yol veya araçtır.

Kod: Gönderilen mesaj iletilirken sistemsel bir bütünlük olan ve kuralları olan bir koda dönüştürülerek gönderilir. Dil önemli bir kodlama aracıdır.

Bağlam: İletişimin gerçekleştiği yer veya ortama denir. Cümlelerin anlamı iletişimin geçtiği bağlama göre değişik anlamlar kazanabilir.

Dönüt (Geri Bildirim): Gönderici tarafından iletilen mesajın alıcı tarafından göndericiye tekrar geri gönderilmesine denir. Alıcının vermiş olduğu her türlü yanıt dönüttür.

Öğretmen verdiği on sayfalık ödevin yarına kadar eksiksiz yapılmasını söylediğinde öğrenciler: “Yarına çok zor, pazartesi olsun öğretmenim.” diye yalvarmaya başladılar.

Yukarıda geçen iletişim ögelerini tespit edelim.

Gönderici: Öğretmen

Alıcı: Öğrenciler

Mesaj: Ödevlerin yarına kadar eksiksiz yapılması

Kanal: Ses, konuşma

Kod: Dil

Dönüt: Yarına çok zor, pazartesi olsun öğretmenim.

Bağlam: Sınıf

İletişim insanlar arasında olduğu gibi doğadaki canlı ve cansız varlıklarda insana mesaj verebilir. Trafik ışıkları insanlara durmalarını, geçmelerini göstergeler yoluyla iletebilirler. Yine Trafik levhaları da sürücülere neler yapmaları gerektiğini söyleyebilir.

İletişim sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim şeklinde gruplandırılabilir.

Sözlü İletişim: Dil aracılığıyla yapılan iletişimlerdir. Konuşmalar, toplantılar sohbetler…

Sözsüz İletişim: Dilin aracılığı olmadan yapılan iletişimler sözsüz iletişime girer. Jest ve mimikler, Kılık-kıyafet, trafik ışıkları…

Yazılı İletişim: Dili kullanarak söz yerine yazı ile yapılan iletişimlerdir. Mektuplar, raporlar, kitaplar, gazeteler…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.