GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

1. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özellikleri arasında yer almaz?

A) Duyguları, düşünceleri, durumları söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdır.

B) Edebiyat okurda estetik bir haz verme amacı taşır.

C) Edebi eserlerin kendine özgü bir dili ve anlatım tarzı vardır.

D) Kişinin duygu dünyasından çok bilgi dünyasına seslenmektedir.

E) Edebiyatın amacı, dil ile yapılan bu çalışmalarda insanları yaşanılan duyguları birebir aktarmak hissettirmektir.

2. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında yer almaz?

A) Edebi metinlerde hissettirme çağrıştırması ön plandadır.

B) Edebi metinler estetik zevk için, güzellik için, sanat için yazılır.

C)Edebi metinlerin temel özelliklerinden biri de her okuyanın aynı anlamı çıkarmasıdır.

D) Sözcükler tek anlamaktan çıkmış, çok anlamlılığa geçmiştir. Mecazi söyleyişler, sanatsal cümleler edebi metinin vazgeçilmezleridir.

E) Edebi eserlerde birebir gerçeklikten söz edilemez. Edebi eserdeki gerçeklik kurmaca gerçekliktir.

3. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanatlar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biri değildir?

A) Resim

B) Tiyatro

C) Kabartma

D) Minyatür

E) Tezhip

4.

I. Dil ve ses ile şekil verilen sanatlara “fonetik sanatlar” denir.

II. Maddeye şekil veren sanatlara “plastik sanatlar” denir.

III. Hareket ve şekle dayanan sanatlara “ritmik sanatlar” denir.

Yukarıda tanımlanan sanatlara örnek verilebilecek sanatlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Müzik – Resim – Mimari

B) Edebiyat – Tiyatro – Bale

C) Tezhip – Heykel – Sinema

D) Tiyatro – Resim – Dans

E) Müzik – Heykel – Tiyatro

5. Aşağıdakilerden hangisinde bilime ait özelliklerden değildir?

A) Doğruya ulaşma sırasında insana estetik zevk verme amacı taşır.

B) Somut gerçekleri ele alır.

C) Güzele ulaşma amacı taşımadığı için salt doğruların peşindedir.

D) İnceleme, araştırma ve nesnel verilere dayanmaktadır.

E) Akıl ve mantık ön plandadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların farklı bir dalı içinde yer alır?

A) Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanı

B) Orhan Veli’nin Anlatamıyorum şiiri

C) Sezen Aksu’nun Gülümse albümü

D) Neşet Ertaş’ın Günül Dağı türküsü

E) Rossini’nin Sevil Berberi adlı operası

7. “Gariptir, insan her zaman yaptığı işin önemini ya da ne olduğunu fark etmez. Yapar sadece. Yapmak nedir mi? Bilmek… En önemlisi bilmek değil midir?”

Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişkisine örnek gösterilebilir?

A) Psikoloji      B) Felsefe         C) Sosyoloji     D) Tarih           E) Coğrafya

8. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin özellikleri arasında yer almaz?

A) Edebi eserlerde bilgi verme ve öğretme kaygısı bulunmaz.

B) Yazıldığı dönemin izlerini taşır.

C) Sadece soyut konularda yazılarak okuyucunun hayal dünyasını geliştirmeyi amaçlar.

D) Gerçekler sanatçının dünyasında yeniden kurgulanarak aktarılır.

E) Her okuyan yeni yeni anlamlar çıkarabilir.

9. Şehrin iyi aileleri arasında bile bunların istedikleri zaman alamayacakları kız yoktu. Adeta bütün eşraf aileleri arasında ezelden beri mevcut, değişmez bir mukavele vardı ve buna, harici şeklin değişmesine, vaziyetin tamamen başka olmasına rağmen, daima riayet ediliyordu.

Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişkisine örnek gösterilebilir?

A) Psikoloji      B) Felsefe         C) Sosyoloji     D) Tarih           E) Coğrafya

10. Hatta bazı kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum, fakat bu kalabalıklar dağılıp da felâketimle baş başa kalınca; dehşet. Vücudumun büyük bir parçasını kaybetmek hayaline bir saniye katlanamıyorum, içime baygınlıklar geliyor, ellerimle hasta bacağı tutuyorum ve onun ölümünü kendi ölümümden daha dehşetli buluyorum.

Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişkisine örnek gösterilebilir?

A) Psikoloji      B) Felsefe         C) Sosyoloji     D) Tarih           E) Coğrafya

Cevaplar: 1.D   2.C       3. B      4.E       5.A      6. E      7.B       8. C      9. C      10. A

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.