GAZEL ÖRNEKLERİ ŞEYYAD HAMZA

GAZEL
1. Ecel tutmuş elinde bir ulu câm
Ki ol câmın içi dolu serencâm
Günümüz Türkçesiyle
Ecel elinde içinde insanların kaderlerinin,
yaşayacakları hadiselerin bulunduğu büyük bir kadeh tutmuş.
2. Kime ayak sunar kime içürmiş
Kimi esrük yatur toprakta müdâm
Ecel bu kadehi kimine yeni sunuyor, kimine de daha önce içirmiş.
Kimi bu içtiğinden toprakta sürekli yatıyor.
3. Ki bir bir içer ol sâkî elinden
Bay u yohsul ulu kiçi hâss u âm
Ki o içkiyi sunanın elinden zengin yoksul, büyük küçük,
seçkin veya sıradan insanlar, bir bir o içkiyi içer.
4. Zihî şerbet ki bir kez andan içen
Ne subh olduğunu bilir ne ahşam
Bu ne tuhaf içkidir ki ondan bir defa içen ne sabah olduğunu bilir
ne de akşamı fark eder; kendinden geçer.
5. Bu gafletten niçün uyanmadın sen
Niçün gâfil yatursun sen ey avâm
Bu gafletten niçin uyanmadın sen.
Niçin gaflet içinde yatarsın ey sıradan insan!
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.