GAZEL ÖRNEKLERİ AŞIK PAŞA

1. Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçti duymadık bir kuş konmuş gibi
1. Bu nazlı, hoş ömrümüz bir göz yumup açmış,
bir kuş konup uçmuş gibi gelip geçti de fark etmedik bile.
2. Nice geçti bilmedik bu rüzgâr önden sona
Öyle tut şimdi bize bir yel esip geçmiş gibi
2. Bu ömür baştan sona nasıl geçti, bilmedik.
Tut ki bir rüzgâr esip gitmiş.
3. Niceler geldi bu mülke gitti vü göçtü geri
Şöyle bir kârbân bir dem konup göçmüş gibi
3. Bir kervanın bir an konup daha sonra göçmesi gibi,
bu dünyaya niceleri gelip gitti.
4. İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler
Hânümânın döktü gitti yağıdan kaçmış gibi
4. Bu dünyaya gelenler bir an bile eğlenmediler,
düşmandan kaçar gibi evlerini barklarını bırakıp gittiler.
5. Sinlere var kim bilesin bu halâyık neydiğin
Sanasın kim bir ekindir Azrâil biçmiş gibi
5. Mezarlara gidersen, bu insanlar Azrail’in biçtiği bir ekin gibidirler.
6. Bahtlıdur şol kişi kim dünyede adı kala
Ölmedi diri-durur âb-ı hayât içmiş gibi
6. Dünyada iyi ad bırakan bahtlı kişidir.
O, ölümsüzlük suyunu içmiş, ölmemiş, hâlâ hayatta gibidir.
7. Bu ömür sermâyesin olmaz yere harç eyledin
Şöyle kim bir key deli nakdin suya saçmış gibi
7. Bir delinin parasını suya saçtığı gibi
sen de bu ömür sermeyesini boş yere harcadın.
8. Ey Âşık sen ömrünü Hak aşkına sarf eylegil
Tâ eresin hazrete bir göz yumup açmış gibi
8. Ey Âşık! Sen ömrünü Allah aşkına, onun yolunda harca ki,
onun huzuruna göz yumup açmış gibi bir çırpıda ulaşasın.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.