CÜMLENİN ÖGELERİ KONU TESTİ 1

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi temel ögelerden oluşmuştur?

A) Bu bölgeye daha önce hiç gelmemiş bir köylü çocuğuydu.

B) Bana göre sistem çalışmanın bir sonucudur.

C) Başarıya ulaşmak için durmadan çalışmak herkesin yapacağı bir şey değildir.

D) Okul müdürü odasından çıkar çıkmaz çocuklar bahçeye indi.

E) Dut ağacının altındaki tavuklara su verdi.

2. İnsanların bilgisayarları yaptığı en haksız suçlama bilgisayarların sadece hızlı işlem yapan ruhsuz bir makine olduğudur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukardaki cümle ile öge dizilişi bakımından özdeştir?

A) İnsanı diğer canlardan ayıran, onu üstün ve egemen kılan, tasarım gücüdür.

B) Güzel sanatların insan ruhunda oluşturduğu duygular bireylerin mutlu kılmaktadır.

C) Sanatçı herhangi bir durumdan rahatsız olup bunu değiştiren kişidir.

D) Sanatçı hayatın içinde gördüklerini kendine göre anlatır.

E) Şiir dilinin diğer yazı türlerinden daha karışık olması okurları şiirden uzaklaştırıyor.

3. I.   Karanlık dönemlerin bitişi hep bilimin aydınlığı ile olmuştur.

II.  Bilim insanları aydınlatmazsa işe yaramaz.

III. Bilim insanı bildiklerini korkmadan kamuoyuyla paylaşan kişidir.

IV. Bilimin evrensel özellikler taşıması gerektiğini daima söylerdi.

V.  Bilim yolunda ilerleyen ulusların geri kaldığı hiç görülmedi.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin öge sıralanışı “özne, zarf tümleci, zarf tümleci, yüklem“ şeklindedir?

A) I     B) II   C) III    D) IV   E) V

4. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yüklemdir?

A) -10’lar dün nereden gelmiş?

-Konya’dan

B) Çekmecede ne var?-

-Kalemtıraş

C) -Bunları nereden aldım?

-Antalya’dan

D) -Bu kitabı kim yazmış?

-Orhan Kemal

E) -Onun arabası ne renktir?

-Mavi

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Yarın, tüm insanlık için önemli bir açıklama yapacaklar.

B) Akşam, gün boyu ısınan şehre serinliğini serpiştiriyordu

C) Başarı merdivenlerini ellerin cebinde çıkamazsın.

D) Yoksulluğun hüküm sürdüğü sokaktan hızla uzaklaştı.

E) Önümüzdeki araçtan genç bir adam gülümseyerek çıktı.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanıt cümlesi yer tamamlayıcısı da nesne değildir?

A) -Programı sunacak kişi kimmiş?

-Okulun edebiyat öğretmeni

B) –Antep’ten bize ne getirdin?

-Baklava

C) -Kaçıncı soruyu çözemedin?

-Üçüncü

D) Hangi modeli daha çok beğendin?

-Kırmızı

E) -Gençler nereden geliyor?

-Konserden 
7.

I.   Mahallemizdeki başarılı çocuklar için gönüller seferber oldu.

II.  Kaşla göz arasında kaybolan çocuk bir saat sonra dere kenarında bulundu.

III. Beyaz boyalı o küçük odaya her girdiğimde duvardaki siyah beyaz fotoğraf beni yerden yere vurur.

IV. Karanlık, işini hemen bitirmek isteyen telaşlı bir umacı gibi şehri kuşattığında köşede hep ben vardım.

V.  Yaşlı kadın, karşısındaki adamı yavrularını yiyen bir daha bakar gibi bakıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde İki dizilişi “zarf tümleci, özne, belirtili nesne, yüklem“ şeklindedir?

A) I     B) II   C) III    D) IV   E) V

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne isim tamlamasıdır?

A) Gazetenin bu haberleri günlerce vereceği çok açık.

B) Asfalt yolun etrafında birkaç ağaç vardı.

C) Plastik masa alıp onu bahçeye götürdü.

D) Seher vakti, günün en güzel anıdır.

E) Tuna’nın köpeğini çocuklar bahçede sevdi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir?

A) Önce hangi soruya bakalım?

B) Bunun arkadaşları bugün nerede?

C) Bu konuda kime güvenebiliriz?

D) Bu hediyeyi güler hanıma mı aldın?

E) Antalya’da üç gün nerede kaldın?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı türdedir?

A) Onun isteği ODTÜ’de okumaktı.

B) O, çok iyi bir yarışçıydı.

C) Bizi üzen, arkadaşının yaralanmasıydı.

D) Kitaplardan uzak duranlar, gelişmemiş toplumlarda çoğunluktadır.

E) Ulu Önder, eğitimi çok  önem veren biriydi.

11. Güneş sessiz Sedasız çekilirken penceremden çocuksu gülüşün kalır bende.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özne sıfat tamlamasıdır.

B) Birden çok yer tamamlayıcısı vardır.

C) Burgu öznededir.

D) Yan cümlecik zarf tümleci oluşturmuştur.

E) Zar bulunma iki alarak yer tamamlayıcısı olmuştur.

12. (I) Bazı şeyleri aydınlatmak için sözcüğün etimolojik kökenleri ne bilmek gerekir. (II) sözcüklerin cümlede ne anlama geldiğini her okuyucu anlamayabilir. (III) Sözcükler bulanık suda ablanın balıklara benzer (IV) mecaz anlamları suyun üzerinde kolayca yakalayamazsınız (V) anlam derinliği okurların bir batıp bir çıkan ve çoğunlukla derinlere dalan karabataklar gibidir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf tümleci vardır?

A) I-II     B) II-III  C) I-IV    D) II-V   E) I-V

13. Karikatürlerini insanların çelişkileri ve gözlemleri üzerine kuran Turhan Selçuk, kişileri iyiye ve güzele yönlendirmeye çalışmıştır.

Bu cümlenin dizilişi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

A) Bağımsızlık Hakka tapan milletimin hakkıdır.

B) Bir tuhaf hüzün dolaşır sessiz Sedasız çevremde.

C) Çevremizdeki insanlarla iyi geçin bu iş yerinde önemlidir

D) Yoksulluğun hüküm sürüyor mu sokaktan çıkması onu biraz rahatlattı.

E) Bilmediğim uzak yerlerden gelen sesin ruhumda dinlenirdi hep.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı türden bir sözcüğün yüklem yapmıştır?

A) Konuşmaları oldukça açıklayıcıydı.

B) Çocuğun gömleği kuruydu.

C) Bu, onun en sevdiği şeydi.

D) En güzel rehber kitaptır.

E) Bu madde uçucudur.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yeni aldığı araba / bu kadar / etmez.

B) Bizim oralarda / kirazlar / çoktan / olmuştur

C) Onun kardeşi / her şeye / burun kıvırıyor.

D) Sanatçı /topluma / örnek olacağından / ahlaka aykırı durumları / ele almamalıdır.

E) İhtiyar muhtar / ahşap zeminde yavaşça ilerleyerek / dışarı / çıktı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en azdır?

A) Kimsesiz çocuklara her zaman yardım eden yüce gönüllü bir adamdı.

B) Dağların bu yamacında düşmeden yürümek pek kolay değildir.

C) Neşter darbesi adlı romanın editörü Abdullah Bey’di.

D) Bu saatlerde çocuklardan birkaçı buraya sık sık gelirdi.

E) Onun mekanik işlerden çok iyi anlayan bir arkadaşı vardı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleme ek fiil almış bir zamirdir?

A) Okulumuzun öğrencileri yeni arkadaşlarını çabuk benimsedi.

B) Burhan Bey’in isteği buradan arsa almaktı.

C) Bu işin sorumlusu biziz.

D) Haftaya hiçbirimiz burada yokuz.

E) Son zamanlarda iyice bencilleşti.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz vardır?

A) Günlük sıkıntılardan, uğraşlardan pek fazla zaman bulup spor yapamıyoruz.

B) Voleybol, futbol, basketbol maçları düzenlerdik o yıllarda.

C) Berker’in, evini satan bir arkadaşı da buraya yatırım yaptı.

D) Namık Kemal’in bu romanını -İntibah’ı-son sınıfta tez konusu yapmış.

E) Uygarlığı yakalamak için çok çalışmak gerekir, dedi.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru yüklemi buldurmaya yöneliktir?

A) Arkeologlar nereye gitti?

B) Dün bu saatlerde neredeydin?

C) Takım kaptanı mı dün buradaydı?

D) Bu konuda kime güvenebiliriz?

E) Öğrencilerden birkaçı orada ne bekliyor?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem söz öbeğidir?

A) Genç adam sessizce odadan dışarı çıktı.

B) Ali Bey bize neler etti.

C) İki saat sonra sen de burada ol.

D) Yaşlı kadın oğlundan dert yanıyordu.

E) Tarih öğretmenimizi son yolculuğuna uğurladık.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.