Paragrafta Konu – Ana Düşünce – Başlık

Konu:

Kısaca yazarın paragrafta ne anlattığı konudur. Paragrafta ele alınan düşünce veya olay, özerinde durulan düşünce bize konuyu verir.

Yazar “Paragrafta ne anlatıyor?” sorusunun cevabı bize konuyu verir.

Örnek:

Türk edebiyatının tarihsel süreci içerisinde görülen değişme ve gelişmelere bakıldığında, edebiyatın toplumsal hayatı belirlemede önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Sözlü edebiyat geleneği içinde ortak duygu ve düşünceler daha belirginken, yazılı edebiyat ürünlerinde bireysel tercihlerin artmaya başladığı görülür. Bununla birlikte edebiyatçılarımız bağımsız çalışsalar bile eserlerinde ele aldığı konuların önemli bir bölümü toplumun öz bağrından çıkmıştır.

Yukarıdaki paragrafa baktığımızda paragrafın konusu, “edebiyatın toplumsal hayatı belirlemedeki rolü” diyebiliriz.

Başlık

Paragrafın konusunu bir veya birkaç cümle ile ifade edilmesine başlık denir.

Paragrafın başlığını bulmamızı isteyen sorularda önce konu tespit edilir. daha sonra konu bir veya birkaç kelime ile özetlenir.

Örnek:

Yukarıdaki paragrafı ele aldığımızda konu: Edebiyatın toplumsal hayatı belirlemedeki rolü’dür. Dolayısıyla metnin başlığı da “Edebiyat ve Toplum” diyebiliriz.

Ana Fikir

  • Metinde yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır.
  • Paragraflarda genellikle ana düşünce yazının son kısmında yer alır.
  • Ana düşünce yazarın fikirlerini sıraladıktan sonra genel bir yargı olarak belirttiği cümledir.
  • Paragrafta “böylece, önemli olan, oysa, bana göre, bence, halbuki, oysaki” gibi ifadeler bizi ana düşünceye ulaştırır.
  • Paragrafta ana düşünce sorularında “parçada yakınılan durum, asıl anlatılmak istenen, parçada vurgulanan” gibi ifadeler de kullanılabilir.

Diğer paragraf konuları:

1. Paragrafta Anlatım Teknikleri

2. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

3. Paragrafta Konu – Ana Düşünce – Başlık

4. Paragrafta Yapı

5. Paragrafta Yardımcı Düşünceler

6. Paragrafta Anlatım Özellikleri

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.