ANLATIM BOZUKLUKLARI Test 2

1. Kasabadan ailemin yaşadığı köye giderken arkadaşıma eski süvari birliklerini anlatıyordum ki tesadüfen atlı bir süvariye rastladık.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki hangi iki sözcük çıkarıldığında giderilebilir?

A) yaşadığı – geldik

B) eski – tesadüfen

C) tesadüfen – atlı

D) atlı – eski

E) birliklerini-atlı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Bana, kardeşinin dün akşam nerede olduğunu sormuştu.

B) Bu gece tüm arkadaşlarımı çağıracağım ve önemli şeyler anlatacağım.

C) Trafikte uyarı ve ikaz işaretlerine yeterince dikkat etmek gerekir.

D) Çocuklar yalan söylemesini anne ve babalarından öğrenirlermiş.

E) Günümüzde mutlu ve sorunu olmayan insan yok denecek kadar az.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kitabını masanın üzerine koydu ve dışarıyı izlemeye başladı.

B) Ben değilim yalnız onun romanlarını seven, hemen hemen herkes hoşlandığını söylüyor.

C) Enkaz kaldırma çalışmaları gece de devam etti.

D) Son okuduğu kitabı özetlemeyi beceremedi.

E) Yarın akşam misafirliğe gelebiliriz, diye haber verdiler.

 

4. Çalışanlarımızın azimli yaklaşımı sayesinde başarı grafiğimiz ister istemez yükseldi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Özne – yüklem uyumsuzluğu

B) Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından

C) Yüklemin şimdiki zamanlı olmamasından

D) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından

E) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Kendi cinsine zulüm yapmaya; aslan, kaplan, atmaca, yılan ve diğer canlılarda görmek mümkün değildir.

B) Dondurucu bir soğuk vardı dışarıda ve biz büyük bir heyecanla senin gelmeni bekliyorduk.

C) Görev aşkıyla çalışan memurlarla alay ediyorlar, garip garip bakıyorlardı burada.

D) Sesli müzik dinlemesini çok sevdiğinden apartman sakinleri her gün şikâyete geliyorlar.

E) Bugün nedendir bilmem, çok bacaklarım ağrıyor.

 

6. Aradığımız kimse en az altı yıl deneyimli, yüksekokul mezunu ve İngilizce bilmek zorunda.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilebilir?

A) “Kimse” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.

B) Mezunu sözcüğünden sonra “olmak“ sözcüğü getirilmelidir.

C) “Bilmek” yerine “bilmeli” yazılmalı ve “zorunda” sözcüğü çıkarılmalıdır.

D) “Deneyimli” sözcüğünden sonra “olmak” sözcüğü getirilmelidir.

E) “Zorunda” sözcüğüne ek eylem getirilmelidir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Müdür eminim zorda kalmasaydı sanırım bana izin verirdi.

B) Bu soruyu herkese sordum ama bana bugüne kadar yanıt vermedi.

C) Taksici, kendisine hakaret edildiğini, bir daha böyle şeylerin olmamasını istedi.

D) Toplantıya herkes katılacakmış, mazereti bile olsa müdürden izin istemeyecekmiş.

E) Yeni yayınları izlemeye çalışıyorum ama ayıracak yeterli zamanım yok.

 

8. I. Dışarıdaki işlerle ev arkadaşım, evdeki işlerle de ben uğraşırım.

II. Oda arkadaşlarımdan biri kurnaz, diğeri kurnaz değildi.

III. Bugünkü sınava sen, yarınkine Didem girecek.

IV. Bu konuda siz bize güvenecek, biz de size yardım edeceğiz.

V. Romanlarında aşktan çok bahsetmişti ama hiç yaşamamıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu yüklem eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Ive II.      B) III. ve IV.       C) II. ve III.       D) I. ve III.      E) IV. ve V.

 

9. (I) O yıllarda evlerimizde radyo bir yana, televizyon bile yoktu. (II) Teknolojiden uzak yaşasak da insanlarla ilişkilerimiz sıcak ve güçlüydü. (III) Yeni çağın kendi değerlerini getirmesi elbette doğaldır. (IV) Ancak toplumun bu yeni değerleri zaman zaman sorgulaması gerekir. (V) Yoksa ayrımına varmadan edindiği bu yeni değerler, toplumu bir değer çatışmasına sürükleyebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I        B) II.     C) III    D) IV.     E) V.

 

Cevap Anahtarı: 1: C        2:A         3:B         4:E         5:D         6:B         7:C         8:D         9:A

 

Anlatım Bozukluğu Diğer Testler

Anlatım Bozukluğu Test 1

Anlatım Bozukluğu Test 3

Anlatım Bozukluğu Test 4

 Anlatım Bozukluğu Test 5

 Anlatım Bozukluğu Test 6

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.