YAZIM KURALLARI

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı

Bağlaç Olan da, de’nin Yazılışı

Bulunma Durumu Eki -da / -de / -ta / -te’nin Yazılışı

Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler

Deyimlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Düzeltme İşareti

Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Kısaltmalar Dizini

Kesme İşareti ( ’ )

Sayıların Yazılışı

Soru Eki mı, mi, mu, mü’nün Yazılışı

Uzun Ünlü

Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

Yabancı Özel Adların Yazılışı

Ünlü Düşmesi

Ünsüz Türemesi

Ünsüz Uyumu

Ünsüzlerin Nitelikleri

Ünlülerin Nitelikleri

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.